Sony Xperia E4g - Comenzi rapide şi foldere

background image

Comenzi rapide şi foldere

Utilizaţi comenzi rapide şi foldere pentru a vă gestiona aplicaţiile şi păstra ecranul de

pornire organizat.

20

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

1

Accesaţi o aplicaţie utilizând o comandă rapidă

2

Accesaţi un folder care conţine aplicaţii

Pentru a adăuga o comandă rapidă pentru o aplicaţie la ecranul principal

1

Atingeţi continuu o zonă liberă de pe Ecran principal până când dispozitivul

vibrează şi apare meniul de particularizare.

2

În meniul de particularizare, atingeţi uşor

Aplicaţii.

3

Defilaţi în lista de aplicaţii şi selectaţi o aplicaţie. Aplicaţia selectată este adăugată

în Ecran principal.

La pasul 3, alternativ, puteţi să atingeţi uşor

Comenzi rapide şi apoi să selectaţi o aplicaţie din

lista disponibilă. Dacă utilizaţi această metodă pentru a adăuga comenzi rapide, unele aplicaţii

disponibile vă permit să adăugaţi o funcţionalitate specifică la comanda rapidă.

Pentru a muta un element în ecranul principal

Atingeţi continuu elementul până când se acesta se măreşte şi dispozitivul începe

să vibreze, apoi trageţi elementul în locaţia nouă.

Pentru a elimina un element din ecranul principal

Atingeţi continuu un element până când se măreşte şi dispozitivul vibrează, apoi

trageţi elementul la , în partea de sus a ecranului.

Pentru a crea un folder pe ecranul principal

Atingeţi continuu pictograma sau comanda rapidă a unei aplicaţii până când

aceasta se măreşte şi dispozitivul vibrează, apoi trageţi-o şi fixaţi-o peste o altă

pictogramă sau comandă rapidă a unei aplicaţii.

Pentru a adăuga elemente la un folder pe ecranul principal

Atingeţi continuu un element până când se măreşte şi dispozitivul vibrează, apoi

trageţi elementul în folder.

Pentru a redenumi un folder pe ecranul principal

1

Atingeţi uşor folderul pentru a-l deschide.

2

Atingeţi uşor bara de titlu a folderului pentru a afişa câmpul

Nume folder.

3

Introduceţi numele nou al folderului şi atingeţi uşor

Efectuat.