Sony Xperia E4g - Ecran principal

background image

Ecran principal

Ecran principal este punctul de pornire pentru utilizarea dispozitivului. Acesta este similar

desktopului de pe ecranul unui computer. Ecranul principal poate avea până la şapte

panouri, care se extind dincolo de lăţimea obişnuită de afişare a ecranului. Numărul de

15

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

panouri din ecranul principal este reprezentat printr-o serie de puncte în partea de jos a

ecranului principal. Punctul evidenţiat indică panoul în care sunteţi la un moment dat.

Pentru a merge la ecranul Pornire

Apăsaţi pe .

Pentru a răsfoi ecranul Pornire

Panourile ecranului principal

Puteţi să adăugaţi panouri noi la ecranul principal (maximum şapte panouri) şi să ştergeţi

panouri. De asemenea, puteţi seta panoul pe care doriţi să îl utilizaţi ca panou principal al

ecranului principal.

Pentru a seta un panou drept panou principal pe ecranul principal

1

Atingeţi continuu o zonă liberă de pe Ecran principal până când dispozitivul

vibrează.

2

Atingeţi scurt la stânga sau la dreapta pentru a vă deplasa la panoul pe care doriţi

să îl setaţi drept panou principal în ecranul principal, apoi atingeţi uşor în colţul

de sus al panoului.

16

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a adăuga un panou la ecranul principal

1

Atingeţi continuu o zonă liberă de pe Ecran principal până când dispozitivul

vibrează.

2

Atingeţi scurt la stânga sau la dreapta pentru a răsfoi panourile, apoi atingeţi uşor

.

Pentru a şterge un panou din ecranul principal

1

Atingeţi continuu o zonă liberă de pe Ecran principal până când dispozitivul

vibrează.

2

Atingeţi scurt la stânga sau la dreapta pentru a răsfoi până la panoul pe care doriţi

să îl ştergeţi, apoi atingeţi uşor .