Sony Xperia E4g - Navigarea între aplicaţii

background image

Navigarea între aplicaţii

Puteţi naviga între aplicaţii utilizând tastele de navigare, bara de preferinţe şi fereastra de

aplicaţii utilizate recent, care vă permite să comutaţi cu uşurinţă între toate aplicaţiile

utilizate recent. Unele aplicaţii se închid atunci când apăsaţi pe pentru ieşire, în timp

ce altele sunt întrerupte sau se pot rula în continuare în fundal. Dacă aplicaţia este pusă

în pauză sau rulează în fundal, puteţi continua de unde aţi rămas la următoarea

deschidere a aplicaţiei.

1

Fereastră de aplicaţii utilizate recent – deschideţi o aplicaţie utilizată recent

2

Bara de preferinţe – utilizaţi o comandă rapidă pentru a accesa aplicaţii sau widgeturi

3

Tasta de navigare în activităţi – deschideţi fereastra de aplicaţii utilizate recent şi bara de preferinţe

4

Tasta de navigare la ecranul principal – ieşiţi dintr-o aplicaţie şi reveniţi la ecranul principal

5

Tasta de navigare înapoi – reveniţi la ecranul anterior dintr-o aplicaţie sau închideţi aplicaţia

Pentru a deschide fereastra cu aplicaţiile utilizate recent

Apăsaţi pe .

18

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a închide toate aplicaţiile utilizate recent

Atingeţi uşor şi apoi atingeţi uşor

Închidere toate.

Pentru a deschide un meniu dintr‑o aplicaţie

În timp ce utilizaţi aplicaţia, apăsaţi .

Nu la toate aplicaţiile este disponibil un meniu.