Sony Xperia E4g - Starea şi notificările

background image

Starea şi notificările

Pictogramele din bara de stare vă informează cu privire la evenimente precum mesaje şi

notificări din calendar noi, activităţi în desfăşurare, cum ar fi descărcări de fişiere, şi

informaţii de stare precum nivelul bateriei şi tăria semnalului. Puteţi trage în jos bara de

stare pentru a deschide panoul Notificare şi pentru a vă gestiona notificările. De

22

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

asemenea, puteţi particulariza pictogramele şi notificările selectând pictogramele de

sistem care se vor afişa în bara de stare şi selectând aplicaţiile care pot trimite notificări.

Pentru a deschide sau a închide panoul de notificări

Pentru a efectua o acţiune în legătură cu o notificare

Atingeţi notificarea.

Pentru a respinge o notificare din panoul de notificări

Puneţi degetul pe o notificare şi atingeţi scurt spre stânga sau spre dreapta.

Pentru a goli toate notificările din panoul de notificări

Atingeţi uşor

Golire.

Lumina de notificare

Lumina de notificare vă informează despre starea bateriei şi despre alte câteva

evenimente. De exemplu, o lumină albă intermitentă semnalează un mesaj nou sau un

apel pierdut.