Sony Xperia E4g - Partajarea şi gestionarea fotografiilor şi a clipurilor video

background image

Partajarea şi gestionarea fotografiilor şi a clipurilor video

Puteţi partaja fotografii şi clipuri video stocate pe dispozitivul dvs. De asemenea, le puteţi

gestiona în diverse moduri. De exemplu, puteţi să lucraţi cu fotografii în seturi, să ştergeţi

fotografii şi să le corelaţi cu persoane de contact.

Este posibil ca elemente protejate prin drepturi de autor să nu poată fi copiate, trimise sau

transferate. De asemenea, este posibil ca unele elemente să nu fie citite dacă dimensiunea

fişierului este prea mare.

Pentru a partaja o fotografie sau un clip video

1

În Album, găsiţi şi atingeţi uşor fotografia sau clipul video pe care doriţi să-l

partajaţi.

2

Atingeţi uşor ecranul pentru a afişa barele de instrumente, apoi atingeţi uşor .

3

Atingeţi uşor aplicaţia pe care doriţi să o utilizaţi pentru a partaja fotografia, apoi

urmaţi paşii pentru a o trimite.

Pentru a utiliza o fotografie ca imagine la o persoană de contact

1

Când vizualizaţi o fotografie, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa bara de

instrumente, apoi atingeţi uşor >

Utilizare ca > Imagine contact.

2

Dacă vi se solicită, selectaţi

Persoane de contact > O singură dată, apoi selectaţi

o persoană de contact.

Pentru a utiliza o fotografie ca tapet de fundal

1

Când vizualizaţi o fotografie, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa bara de

instrumente, apoi atingeţi uşor >

Utilizare ca > Tapet de fundal.

2

Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Pentru a roti o fotografie

1

Când vizualizaţi o fotografie, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa bara de

instrumente, apoi atingeţi uşor .

2

Selectaţi

Rotire. Fotografia se salvează în orientarea nouă.

91

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a şterge o fotografie sau un clip video

1

Când vizualizaţi o fotografie, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa bara de

instrumente, apoi atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor

Ştergere.

Pentru a lucra cu seturi de fotografii sau clipuri video din Album

1

Când vizualizaţi miniaturi ale fotografiilor sau ale clipurilor video în Album, atingeţi

uşor , apoi atingeţi uşor

Selectare elemente.

2

Atingeţi uşor elementele cu care doriţi să lucraţi. Elementele selectate sunt indicate

de un cadru albastru.

3

Utilizaţi instrumentele din barele de instrumente pentru a lucra cu elementele

selectate.

Pentru a activa modul de selectare, puteţi şi să atingeţi continuu un element până când cadrul

acestuia devine albastru. Apoi puteţi atinge uşor alte elemente pentru a le selecta.

Analizarea fotografiilor cu feţe în aplicaţia Album

Puteţi să analizaţi orice fotografii de pe dispozitiv care conţin feţe ale unor persoane.

Odată activată, funcţia de analizare a fotografiilor rămâne activă şi fotografiile noi sunt

analizate pe măsură ce sunt adăugate. După efectuarea unei analize, puteţi să grupaţi

într-un folder toate fotografiile în care apare o anumită persoană.

Pentru a activa funcţia de analizare a fotografiilor

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Album.

3

Trageţi marginea din stânga a ecranului de pornire al aplicaţiei Album spre

dreapta, apoi atingeţi uşor

Feţe. Toate fotografiile de pe dispozitiv vor fi analizate

şi grupate în folderul Feţe fără nume.

Pentru a denumi o faţă

1

În dala

Feţe, atingeţi uşor folderul Figuri fără nume, apoi navigaţi la folderul Alte

feţe şi alegeţi faţa pe care doriţi să o denumiţi.

2

Atingeţi uşor

Adăugare nume.

3

Tastaţi un nume, apoi atingeţi uşor

Efectuat > Adăugare ca persoană nouă.

Pentru a edita numele unei feţe

1

Când vizualizaţi o faţă pe tot ecranul, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa bara de

instrumente, apoi atingeţi uşor >

Editare etichete nume.

2

Atingeţi uşor

OK.

3

Atingeţi uşor numele asociat feţei pe care doriţi să o editaţi.

4

Editaţi numele, apoi atingeţi uşor

Efectuat >Adăugare ca persoană nouă.