Sony Xperia E4g - Vizualizarea fotografiile pe o hartă

background image

Vizualizarea fotografiile pe o hartă

Adăugarea de informaţii despre locaţii la fotografii este denumită şi geoetichetare. Puteţi

să vizualizaţi şi să etichetaţi fotografiile pe o hartă, arătându-le prietenilor şi familiei locul în

care vă aflaţi atunci când aţi făcut o anumită fotografie. Pentru informaţii suplimentare,

consultaţi

Adăugarea poziţiei geografice la fotografiile dvs.

la pagina 79 .

Dacă aţi pornit detectarea locaţiei şi aţi activat geoetichetarea pe aparatul foto, puteţi să

etichetaţi direct fotografiile pentru vizualizare pe hartă într-o etapă ulterioară.

1

Vizualizaţi fotografii geoetichetate în vizualizarea Glob

2

Căutaţi o locaţie pe hartă

3

Vizualizaţi opţiunile de meniu

4

Atingeţi uşor de două ori pentru a mări. Apropiaţi degetele pentru a micşora. Trageţi pentru a vizualiza

diverse părţi ale hărţii

5

Un grup de fotografii şi/sau clipuri video geoetichetate cu aceeaşi locaţie

6

Miniaturi ale grupului de fotografii şi/sau clipuri video selectat. Atingeţi uşor un element pentru a-l

vizualiza pe tot ecranul

Dacă mai multe fotografii au fost realizate în aceeaşi locaţie, numai una din acestea apare pe

hartă. Numărul total al fotografiilor apare în colţul din dreapta sus, de exemplu, . Pentru a

vizualiza toate fotografiile din grup, atingeţi uşor una dintre miniaturile din partea inferioară a

ecranului.

95

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a adăuga o geoetichetă la o fotografie

1

Când vizualizaţi o fotografie, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa bara de

instrumente, apoi atingeţi uşor

At. uşor pt. a seta locaţia pentru a deschide

ecranul hărţii.

2

Găsiţi şi atingeţi uşor locaţia pentru a plasa fotografia pe hartă.

3

Pentru a ajusta locaţia fotografiei, atingeţi uşor locaţia de pe hartă unde doriţi să

mutaţi fotografia.

4

Când aţi terminat, atingeţi uşor

OK pentru a salva geoeticheta şi a reveni la

vizualizatorul de fotografii.

Pentru a vizualiza pe o hartă fotografii geoetichetate

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Album.

3

Trageţi marginea din stânga a ecranului de pornire al aplicaţiei Album spre

dreapta, apoi atingeţi uşor

Locuri.

4

Atingeţi uşor o fotografie pe care doriţi să o vizualizaţi pe o hartă.

Pentru a vizualiza fotografii geoetichetate pe un glob

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Album.

3

Trageţi marginea din stânga a ecranului de pornire al aplicaţiei Album spre

dreapta, apoi atingeţi uşor

Locuri > .

4

Atingeţi uşor o fotografie pe care doriţi să o vizualizaţi pe un glob.

Pentru a modifica geoeticheta unei fotografii

1

Când vizualizaţi o fotografie pe hartă în Album, atingeţi continuu fotografia până

când cadrul devine albastru, apoi atingeţi uşor locaţia dorită de pe hartă.

2

Atingeţi uşor

OK.

Pentru a modifica vizualizarea hărţii

Când vizualizaţi harta în Album, atingeţi uşor , apoi selectaţi

Vizualizare clasică sau

Vizualizare din satelit.

96

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.