Sony Xperia E4g - Controlul utilizării datelor

background image

Controlul utilizării datelor

Puteţi urmări cantitatea de date transferate în şi din dispozitiv prin conexiunea de date

mobilă sau prin cea Wi-Fi® pe parcursul unei perioade date. De exemplu, puteţi vizualiza

31

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

cantitatea de date utilizate de aplicaţii individuale. Pentru datele transferate prin

conexiunea de date mobilă, puteţi seta şi avertismente privind utilizarea de date şi limite

pentru a evita costuri suplimentare.

Reglarea setărilor de utilizare a datelor vă poate ajuta să deţineţi un control mai bun asupra

utilizării datelor, dar nu poate garanta evitarea costurilor suplimentare.

Pentru a activa sau a dezactiva traficul de date

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Utilizare date.

3

Trageţi cursorul de lângă

Trafic date reţele mob. pentru a activa sau a dezactiva

traficul de date.

Atunci când traficul de date este dezactivat, dispozitivul poate realiza în continuare conexiuni

Wi-Fi® și Bluetooth®.

Pentru a seta o avertizare pentru nivelul de utilizare a datelor

1

Asiguraţi-vă că traficul de date de telefonie mobilă este activat.

2

În Ecran principal, atingeţi uşor .

3

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Utilizare date.

4

Pentru a seta nivelul de avertizare, trageţi linia de avertizare la valoarea dorită.

Primiţi o notificare de avertizare atunci când cantitatea traficului de date se apropie

de nivelul setat de dvs.

Pentru a seta limita pentru nivelul de utilizare a datelor de telefonie mobilă

1

Asiguraţi-vă că traficul de date de telefonie mobilă este activat.

2

În Ecran principal, atingeţi uşor .

3

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Utilizare date.

4

Marcaţi caseta de selectare

Limitare nivel util. date tel. mob., dacă nu este

marcată, apoi atingeţi uşor

OK.

5

Pentru a seta limita limita pentru nivelul de utilizare a datelor de telefonie mobilă,

trageţi linia corespunzătoare la valoarea dorită.

Odată ce nivelul de utilizare a datelor de telefonie mobilă ajunge la limita setată, traficul de

date de telefonie mobilă de pe dispozitiv se va dezactiva automat.

Pentru a controla utilizarea datelor de telefonie mobilă de către anumite aplicaţii

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Utilizare date.

3

Găsiţi şi atingeţi uşor aplicaţia dorită.

4

Marcaţi caseta de selectare

Restricţionare date de fundal.

5

Pentru a accesa setări mai detaliate ale aplicaţiei (dacă există), atingeţi uşor

Afişaţi

setările aplicaţiei şi efectuaţi modificările necesare.

Performanţa anumitor aplicaţii poate fi afectată dacă modificaţi setările acestora de utilizare a

datelor.

Pentru a vizualiza date transferate prin Wi-Fi®

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Utilizare date.

3

Atingeţi uşor , apoi marcaţi caseta de selectare

Afişaţi utilizarea Wi-Fi, dacă nu

este marcată.

4

Atingeţi uşor fila

Wi-Fi.