Sony Xperia E4g - Partajarea conexiunii de date mobile

background image

Partajarea conexiunii de date mobile

Puteţi partaja conexiunea de date a dispozitivului pentru reţele de telefonie mobilă cu un

singur computer utilizând un cablu USB. Acest proces se numeşte conexiune USB prin

dispozitiv mobil. De asemenea, puteţi partaja conexiunea de date a dispozitivului cu până

la opt alte dispozitive simultan, transformând dispozitivul într-un punct cald Wi-Fi®

portabil. Atunci când conexiunea de date mobile a dispozitivului este partajată cu

succes, dispozitivele către care se partajează pot utiliza conexiunea de date a

dispozitivului dvs., de exemplu, pentru a naviga pe Internet, pentru a descărca aplicaţii

sau pentru a trimite şi primi mesaje de email.

Probabil va trebui să pregătiţi computerul pentru a stabili o conexiune la reţea prin cablul

USB. Mergeţi la www.android.com/tether pentru a obţine cele mai recente informaţii.

Pentru a partaja conexiunea de date utilizând un cablu USB

1

Dezactivaţi toate conexiunile prin cablu USB de la dispozitiv.

2

Utilizând cablul USB livrat împreună cu dispozitivul, conectaţi dispozitivul la un

computer.

3

În Ecran principal, atingeţi uşor .

4

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Mai multe... > Tethering şi hotspot portabil.

5

Marcaţi caseta de selectare

Conectare prin USB, apoi atingeţi uşor OK, dacă vi

se solicită. După ce vă conectaţi, în bara de stare se afişează .

6

Pentru a opri partajarea conexiunii dvs. de date, anulaţi marcarea casetei de

selectare

Conectare prin USB sau deconectaţi cablul USB.

Nu puteţi partaja simultan conexiunea de date a dispozitivului şi cartela SD printr-un cablu

USB.

Pentru a utiliza dispozitivul ca hotspot Wi-Fi® portabil

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Mai multe... > Tethering şi hotspot portabil.

3

Atingeţi uşor

Setări hotspot Wi-Fi portabil > Configurare hotspot Wi-Fi.

4

Introduceţi informaţiile necesare pentru

Nume reţea (SSID).

5

Pentru a selecta un tip de securitate, atingeţi uşor câmpul

Securitate. Dacă se

solicită, introduceţi o parolă.

6

Atingeţi uşor

Salvare.

7

Atingeţi uşor şi marcaţi caseta de selectare

Hotspot Wi-Fi portabil.

8

Dacă vi se solicită, atingeţi uşor

OK pentru a confirma. va apărea în bara de

stare după ce hotspotul portabil Wi-Fi® devine activ.

9

Pentru a opri partajarea conexiunii dvs. de date prin Wi-Fi®, anulaţi marcarea

casetei de selectare

Hotspot Wi-Fi portabil.

Pentru a redenumi sau securiza hotspotul portabil

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Mai multe... > Tethering şi hotspot portabil.

3

Atingeţi uşor

Setări hotspot Wi-Fi portabil > Configurare hotspot Wi-Fi.

4

Introduceţi numele

Nume reţea (SSID) pentru reţea.

5

Pentru a selecta un tip de securitate, atingeţi uşor câmpul

Securitate.

6

Dacă se solicită, introduceţi o parolă.

7

Atingeţi uşor

Salvare.