Sony Xperia E4g - Selectarea reţelelor de telefonie mobilă

background image

Selectarea reţelelor de telefonie mobilă

Dispozitivul dvs. comută între reţele de telefonie mobilă în funcţie de reţelele de telefonie

mobilă disponibile în zona în care vă aflaţi. De asemenea, puteţi seta manual dispozitivul

pentru a utiliza un anumit mod de reţea de telefonie mobilă, de exemplu, LTE, WCDMA

sau GSM.

32

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a selecta un mod de reţea

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Mai multe... > Reţele de telefonie mobilă.

3

Atingeţi uşor

Mod Reţea şi selectaţi un mod de reţea.

Pentru a selecta manual altă reţea

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Mai multe... > Reţele de telefonie mobilă >

Operatori de reţea.

3

Atingeţi uşor

Mod Căutare, apoi selectaţi Manual.

4

Selectaţi o reţea.

Dacă selectaţi manual o reţea, dispozitivul nu va căuta alte reţele, chiar dacă vă deplasaţi în

afara zonei de acoperire a reţelei selectate manual.

Pentru a activa selectarea automată a reţelei

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Mai multe... > Reţele de telefonie mobilă >

Operatori de reţea.

3

Atingeţi uşor

Mod Căutare > Selectare automată.