Sony Xperia E4g - Setări pentru Internet şi MMS

background image

Setări pentru Internet şi MMS

Pentru a trimite mesaje multimedia sau a accesa Internetul când nu există nicio reţea Wi-

Fi® disponibilă, trebuie să aveţi o conexiune funcţională de date de telefonie mobilă cu

valorile corecte ale setărilor pentru Internet şi MMS (Multimedia Messaging Service). Iată

câteva sfaturi:

Pentru majoritatea reţelelor de telefonie mobilă şi a operatorilor, setările pentru Internet şi

MMS sunt preinstalate pe dispozitiv. Apoi puteţi începe să utilizaţi imediat Internetul şi să

trimiteţi mesaje multimedia.

În unele cazuri, beneficiaţi de opţiunea de a descărca setările pentru Internet şi MMS la

prima pornire a dispozitivului când este inserată o cartelă SIM. De asemenea, este posibil

să descărcaţi mai târziu aceste setări din meniul Setări.

Puteţi să adăugaţi, să modificaţi sau să ştergeţi manual în orice moment setările pentru

Internet şi MMS de pe dispozitiv. Dacă modificaţi sau ştergeţi din greşeală o setare

pentru Internet sau MMS, descărcaţi din nou setarea pentru Internet sau MMS.

Dacă nu puteţi accesa Internetul printr-o reţea de telefonie mobilă sau dacă schimbul de

mesaje multimedia nu funcţionează, chiar dacă setările pentru Internet şi MMS s-au

descărcat cu succes pe dispozitiv, consultaţi sfaturile de depanare pentru dispozitiv la

adresa

www.sonymobile.com/support/

pentru probleme privind acoperirea de reţea,

datele de telefonie mobilă şi MMS.

Dacă s-a activat modul STAMINA pentru a economisi energie, întregul trafic de date de

telefonie mobilă este întrerupt atunci când ecranul este dezactivat. Dacă acest lucru creează

probleme de conexiune, încercaţi să excludeţi unele aplicaţii şi servicii de la întrerupere sau

dezactivaţi temporar modul STAMINA. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi

Prezentare

generală a caracteristicilor modului STAMINA

la pagina 120 .

Pentru a descărca setările pentru Internet şi MMS

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Mai multe... > Setări Internet.

3

Atingeţi uşor

Acceptare. Odată ce descărcarea setărilor a reuşit, apare în bara

de stare şi datele de telefonie mobilă sunt activate automat.

Dacă setările nu pot fi descărcate pe dispozitiv, verificaţi puterea semnalului emis de reţeaua

de telefonie mobilă. Deplasaţi-vă într-o locaţie deschisă, în care să nu existe obstacole sau

apropiaţi-vă de o fereastră şi încercaţi din nou.

Pentru a verifica dacă datele de telefonie mobilă sunt activate sau dezactivate

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Mai multe... > Reţele de telefonie mobilă.

3

Verificaţi dacă este marcată caseta de selectare

Trafic de date de telefonie

mobilă sau nu.

28

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a adăuga manual setările pentru Internet şi MMS

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Mai multe... > Reţele de telefonie mobilă.

3

Atingeţi uşor

Nume puncte de acces > .

4

Atingeţi uşor

Nume şi introduceţi un nume, după cum doriţi.

5

Atingeţi uşor

APN (APN) şi introduceţi numele punctului de acces.

6

Introduceţi toate celelalte informaţii, după cum este necesar. Dacă nu ştiţi care

informaţii sunt necesare, contactaţi operatorul de reţea pentru mai multe detalii.

7

Atunci când terminaţi, atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

SALVARE.

8

Pentru a selecta numele APN pe care tocmai l-aţi adăugat, atingeţi uşor butonul

aflat lângă nume. Odată ce l-aţi selectat, acest nume APN devine numele APN

implicit pentru serviciile de Internet şi MMS.

Pentru a vizualiza setările descărcate pentru Internet şi MMS

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Mai multe... > Reţele de telefonie mobilă.

3

Atingeţi uşor

Nume puncte de acces.

4

Pentru a vizualiza mai multe detalii, atingeţi uşor oricare din elementele disponibile.

Dacă aveţi mai multe conexiuni disponibile, conexiunea activă la reţea este indicată de un

buton marcat .