Sony Xperia E4g - Apelarea dintr-un mesaj

background image

Apelarea dintr-un mesaj

Pentru a apela expeditorul unui mesaj

1

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor o conversaţie.

3

Atingeţi uşor .

4

Atingeţi uşor .

Pentru a salva numărul unui expeditor drept persoană de contact

1

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor >

Salvare.

3

Selectaţi o persoană de contact existentă sau atingeţi uşor

Creare contact nou.

4

Editaţi informaţiile despre persoana de contact şi atingeţi uşor

Efectuat.