Sony Xperia E4g - Citirea şi trimiterea mesajelor

background image

Citirea şi trimiterea mesajelor

Aplicaţia Schimb de mesaje vă arată mesajele sub formă de conversaţii, adică toate

mesajele trimise la şi primite de la o anumită persoană sunt grupate la un loc. Pentru a

trimite mesaje multimedia, aveţi nevoie de setările MMS corecte pe dispozitiv. Consultaţi

Setări pentru Internet şi MMS

la pagina 28 .

Numărul de caractere pe care le puteţi trimite într-un singur mesaj diferă în funcţie de operator

şi limba utilizată. De asemenea, dimensiunea maximă a unui mesaj multimedia, care include

dimensiunea fişierelor media adăugate, depinde de operator. Contactaţi operatorul de reţea

pentru informaţii suplimentare.

1

Reveniţi la lista de conversaţii

2

Apelaţi expeditorul mesajului

3

Vizualizaţi opţiuni

4

Mesaje trimise şi primite

5

Buton de trimitere

6

Adăugaţi ataşări

7

Ataşaţi o locaţie

8

Ataşaţi o notă scrisă de mână sau o imagine

9

Faceţi o fotografie şi ataşaţi-o

10 Ataşaţi o fotografie salvată pe dispozitiv

11 Câmp de text

Pentru a crea şi trimite un mesaj

1

Din Ecran principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor .

3

Introduceţi numele sau numărul de telefon al destinatarului sau alte informaţii de

contact salvate despre destinatar, apoi selectaţi în lista apărută. Dacă destinatarul

nu este listat ca persoană de contact, introduceţi manual numărul acestuia.

4

Atingeţi uşor

Scrieţi un mesaj şi introduceţi textul mesajului.

5

Dacă doriţi să adăugaţi o ataşare, atingeţi uşor şi selectaţi o opţiune.

6

Pentru a trimite mesajul, atingeţi uşor

Trimite.

Dacă ieşiţi dintr-un mesaj înainte de a-l trimite, acesta este salvat ca schiţă. Conversaţia este

etichetată cu cuvântul

Schiţă:.

61

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a citi un mesaj primit

1

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor conversaţia dorită.

3

Dacă mesajul nu este încă descărcat, atingeţi-l uşor şi continuu, apoi atingeţi uşor

Descărcare mesaj.

Toate mesajele primite sunt salvate în mod implicit în memoria dispozitivului.

Pentru a răspunde la un mesaj

1

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor conversaţia care conţine mesajul.

3

Introduceţi răspunsul dvs. şi atingeţi uşor

Trimite.

Pentru a redirecţiona un mesaj

1

Din Ecran principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor conversaţia care conţine mesajul pe care doriţi să îl redirecţionaţi.

3

Atingeţi continuu mesajul pe care doriţi să-l redirecţionaţi, apoi atingeţi uşor

Redirecţionare mesaj.

4

Introduceţi numele sau numărul de telefon al destinatarului sau alte informaţii de

contact salvate despre destinatar, apoi selectaţi în lista apărută. Dacă destinatarul

nu este listat ca persoană de contact, introduceţi manual numărul acestuia.

5

Editaţi mesajul dacă este necesar, apoi atingeţi uşor

Trimite.

Pentru a salva un fişier conţinut într-un mesaj primit

1

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor conversaţia pe care doriţi să o deschideţi.

3

Dacă mesajul nu este încă descărcat, atingeţi-l uşor şi continuu şi apoi atingeţi

uşor

Descărcare mesaj.

4

Atingeţi continuu fişierul pe care doriţi să îl salvaţi, apoi selectaţi opţiunea dorită.