Sony Xperia E4g - Îmbunătăţirea redării sunetului

background image

Îmbunătăţirea redării sunetului

Pentru a îmbunătăţi calitatea sunetului utilizând egalizatorul

1

Când aplicaţia Walkman® este deschisă, atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor

Setări > Îmbunătăţiri sunet.

3

Pentru a regla manual sunetul, trageţi butoanele benzilor de frecvenţă în sus şi în

jos. Pentru a regla automat sunetul, atingeţi uşor

şi selectaţi un stil.

Pentru a activa caracteristica de sunet surround

1

Când aplicaţia Walkman® este deschisă, atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor

Setări > Îmbunătăţiri sunet > Setări > Sunet surround (VPT).

3

Selectaţi o setare, apoi atingeţi uşor

OK pentru confirmare.