Sony Xperia E4g - Ascultarea muzicii

background image

Ascultarea muzicii

Utilizaţi aplicaţia Walkman® pentru a asculta muzica şi cărţile în format audio preferate.

1

Deschideţi meniul ecranului principal al aplicaţiei Walkman®

2

Căutaţi toate melodiile salvate pe dispozitiv

3

Vizualizaţi lista curentă de redare în aşteptare

4

Grafica de album (dacă este disponibilă)

5

Atingeţi uşor pentru a merge la melodia anterioară din lista de redare în aşteptare

Atingeţi continuu pentru a derula înapoi în melodia curentă

6

Redaţi sau întrerupeţi redarea unei melodii

7

Atingeţi uşor pentru a merge la melodia următoare din lista de redare în aşteptare

Atingeţi continuu pentru a derula înainte în melodia curentă

8

Redaţi în mod aleatoriu melodiile din lista curentă de redare în aşteptare

9

Repetaţi toate melodiile din lista curentă de redare în aşteptare

10 Indicator de progres – trageţi indicatorul sau atingeţi uşor linia pentru a derula înainte sau înapoi

11 Durata totală a melodiei curente

12 Durata scursă din melodia curentă

69

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Ecranul principal al aplicaţiei Walkman®

1

Trageţi marginea din stânga a ecranului spre dreapta pentru a deschide meniul ecranului de pornire al

aplicaţiei Walkman®

2

Defilaţi în sus sau în jos pentru a vizualiza conţinut

3

Redaţi o melodie utilizând aplicaţia Walkman®

4

Reveniţi la ecranul aplicației de redare muzică Walkman®

Pentru a reda o melodie utilizând aplicaţia Walkman®

1

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor .

2

Trageţi spre dreapta marginea stângă a ecranului.

3

Selectaţi o categorie muzicală.

4

Atingeţi uşor o melodie pentru a o reda.

Este posibil să nu puteţi reda elemente protejate prin drepturi de autor. Verificaţi dacă aveţi

drepturile necesare asupra materialului pe care doriţi să îl partajaţi.

Pentru a găsi online informaţii legate de o melodie

În timpul redării unei melodii în aplicaţia Walkman®, atingeţi uşor Grafică Album,

apoi atingeţi uşor butonul infinit

.

Butonul infinit

vă permite accesul la resursele online legate de melodie, cum ar fi clipurile

video pe YouTube™, versurile melodiei şi informaţiile despre artist pe Wikipedia.

Pentru a regla volumul audio

Apăsaţi tasta de volum.

Pentru a minimiza aplicaţia Walkman®

În timpul redării unei melodii, atingeţi uşor pentru a vă deplasa la Ecran

principal. Aplicaţia Walkman® rămâne în redare în fundal.

Pentru a deschide aplicaţia Walkman® atunci când aceasta redă muzică în fundal

1

În timp ce se redă o melodie în fundal, atingeţi uşor pentru a deschide fereastra

cu aplicaţiile utilizate recent.

2

Atingeţi uşor aplicaţia Walkman®.