Sony Xperia E4g - Liste de redare

background image

Liste de redare

În ecranul principal al aplicaţiei Walkman® puteţi crea propriile liste de redare din muzica

salvată pe dispozitiv.

Pentru a crea propriile liste de redare

1

În ecranul de pornire al aplicaţiei Walkman®, atingeţi continuu numele melodiei

sau al albumului pe care doriţi să îl adăugaţi într-o listă de redare.

2

În meniul care se deschide, atingeţi uşor

Adăugare la... > Creare listă de redare.

3

Introduceţi un nume pentru lista de redare şi atingeţi uşor

OK.

De asemenea, puteţi să atingeţi uşor grafica albumului şi apoi să atingeţi uşor pentru a crea

o listă de redare nouă.

Pentru a reda listele de redare proprii

1

Deschideţi meniul ecranului principal al aplicaţiei Walkman®, apoi atingeţi uşor

Liste de redare.

2

Sub

Liste de redare, selectaţi lista de redare pe care doriţi să o deschideţi.

3

Dacă doriţi să redaţi toate melodiile, atingeţi uşor

Redare aleatorie toate.

Pentru a adăuga melodii într-o listă de redare

1

În ecranul principal al aplicaţiei Walkman®, răsfoiţi la melodia sau albumul pe care

doriţi să îl adăugaţi într-o listă de redare.

2

Atingeţi continuu titlul melodiei sau al albumului, apoi atingeţi uşor

Adăugare la....

3

Atingeţi uşor numele listei de redare în care doriţi să adăugaţi albumul sau

melodia. Albumul sau melodia se adaugă în lista de redare.

71

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a elimina o melodie dintr-o listă de redare

1

Într-o listă de redare, atingeţi continuu titlul melodiei pe care doriţi să o ştergeţi.

2

Atingeţi uşor

Ştergere din lista de redare.

Este posibil să nu puteţi şterge o melodie salvată pe cartela de memorie sau în memoria

internă a dispozitivului.

Pentru a şterge o listă de redare

1

Deschideţi meniul ecranului de pornire al aplicaţiei Walkman®, apoi atingeţi uşor

Liste de redare.

2

Atingeţi continuu lista de redare pe care doriţi să o ştergeţi.

3

Atingeţi uşor

Ştergere.

4

Atingeţi uşor, din nou,

Ştergere pentru a confirma.

Nu puteţi şterge listele de redare inteligente.