Sony Xperia E4g - Meniul ecranului principal al aplicaţiei Walkman®

background image

Meniul ecranului principal al aplicaţiei Walkman®

Meniul ecranului de pornire al aplicaţiei Walkman® vă furnizează o prezentare generală a

tuturor melodiilor de pe dispozitiv. De aici puteţi să gestionaţi albumele şi listele de redare

şi să organizaţi muzica după dispoziţie şi ritm utilizând canale SensMe™.

Pentru a deschide meniul ecranului principal al aplicaţiei Walkman®

1

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor .

2

Trageţi spre dreapta marginea stângă a ecranului.

70

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a reveni la ecranul de pornire al aplicaţiei Walkman®

Când meniul ecranului principal al aplicaţiei Walkman® este deschis, atingeţi uşor

Ecran principal.

Când meniul ecranului principal al aplicaţiei Walkman® este deschis, atingeţi uşor

ecranul în dreapta meniului.

Pentru a actualiza muzica cu cele mai recente informaţii

1

În ecranul de pornire al aplicaţiei Walkman®, atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor

Descărcare informaţii muzică > Pornire. Dispozitivul caută online şi

descarcă cele mai recente informaţii despre melodie şi grafică de album

disponibile pentru muzica dvs.

Aplicaţia pentru canale SensMe™ se activează când descărcaţi informaţii despre muzică.

Pentru a activa aplicaţia pentru canale SensMe™

Din ecranul de pornire al aplicaţiei Walkman®, atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Descărcare informaţii muzică > Pornire.

Această aplicaţie necesită o conexiune de reţea de telefonie mobilă sau Wi-Fi®.

Pentru a edita informaţiile despre muzică

1

În aplicaţia Walkman®, atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor

Editare info. muzică.

3

Introduceţi noile informaţii sau efectuaţi modificările dorite.

4

După ce terminaţi, atingeţi uşor

Salvare.

Pentru a şterge o melodie

1

În meniul ecranului principal al aplicaţiei Walkman®, răsfoiţi la melodia pe care

doriţi să o ştergeţi.

2

Atingeţi continuu titlul melodiei, apoi atingeţi uşor

Ştergere în lista care apare.

3

Atingeţi uşor, din nou,

Ştergere pentru a confirma.