Sony Xperia E4g - Asamblare

background image

Asamblare

Pe ecran este aplicată o folie de protecţie din plastic. Trebuie să îndepărtaţi această folie

înainte de a utiliza ecranul tactil. În caz contrar, este posibil ca ecranul tactil să nu

funcţioneze corespunzător.

Pentru a scoate capacul posterior

Introduceţi o unghie în deschizătură (precum în ilustraţie) şi ridicaţi capacul.

Pentru a ataşa capacul bateriei

1

Aşezaţi capacul posterior pe partea din spate a dispozitivului, apoi apăsaţi-l ţinând

degetele pe colţurile inferioare pentru a-l fixa în poziţie.

2

Deplasându-vă de jos în sus, apăsaţi pe laturile capacului până când acesta se

fixează printr-un clic.

Pentru a insera cartela micro SIM

Dacă inseraţi o cartelă micro SIM în timp ce dispozitivul este pornit, acesta reporneşte

automat.

7

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Scoateţi capacul posterior, apoi inseraţi microcartela SIM în fanta sa cu contactele

aurite orientate în jos.

Pentru ca dispozitivul dvs. să funcţioneze corect, trebuie să utilizaţi o cartelă micro SIM. Unele

cartele SIM de dimensiuni normale vă permit să detaşaţi o cartelă micro SIM integrată. După

ce detaşaţi cartela micro SIM de cartela SIM de dimensiuni normale, nu puteţi să o ataşaţi din

nou şi să reutilizaţi cartela SIM de dimensiuni normale. Dacă nu aveţi o cartelă micro SIM sau

cartela dvs. SIM actuală nu conţine o cartelă micro SIM detaşabilă, contactaţi operatorul de

reţea pentru informaţii despre modul de colectare sau schimbare a cartelei SIM.

Pentru a insera o cartelă de memorie

1

Scoateţi capacul bateriei.

2

Inseraţi cartela de memorie în fanta pentru cartela de memorie cu contactele aurite

orientate în jos.

8

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Scoaterea cartelei micro SIM

1

Scoateţi capacul posterior.

2

Trageţi cartela micro SIM din fantă şi scoateţi-o complet.

Pentru a scoate cartela de memorie

1

Opriţi telefonul sau dezinstalaţi cartela de memorie din

Setări > Stocare >

Dezinstalare cartelă SD .

2

Scoateţi capacul posterior, apoi trageţi cartela de memorie spre exterior pentru a

o scoate.