Sony Xperia E4g - Prima pornire a dispozitivului

background image

Prima pornire a dispozitivului

La prima pornire a dispozitivului, se deschide un ghid de configurare pentru a vă ajuta să

configuraţi setările de bază, să vă conectaţi la conturi online şi să vă personalizaţi

9

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

dispozitivul. De exemplu, dacă aveţi un cont Sony Entertainment Network, puteţi să vă

conectaţi la el din acest ghid şi să finalizaţi rapid configurarea.

De asemenea, puteţi să accesaţi ulterior ghidul de configurare din meniul Setări.

Pentru a porni dispozitivul

Asiguraţi-vă că bateria a fost încărcată timp de cel puţin 30 de minute înainte de prima pornire

a dispozitivului.

1

Ţineţi apăsată tasta de pornire/oprire până când dispozitivul vibrează.

2

Introduceţi codul PIN al cartelei SIM atunci când este solicitat, apoi atingeţi uşor

.

3

Aşteptaţi până când dispozitivul porneşte.

Codul PIN al cartelei SIM este furnizat iniţial de operatorul de reţea, însă îl puteţi schimba

ulterior din meniul Setări. Pentru a corecta o greşeală făcută în timp ce aţi introdus codul PIN

al cartelei SIM, atingeţi uşor

.

Pentru a opri dispozitivul

1

Ţineţi apăsată tasta de alimentare până când se deschide meniul cu opţiuni.

2

În meniul de opţiuni, atingeţi uşor

Întrerupere alimentare.

3

Atingeţi uşor

OK.

Închiderea dispozitivului poate dura o perioadă.