Sony Xperia E4g - Blocarea ecranului

background image

Blocarea ecranului

Există mai multe moduri de blocare a ecranului. Nivelul de securitate al fiecărui tip de

blocare este listat mai jos, de la cel mai slab la cel mai puternic:

Deplasare deget pe ecran – fără protecţie, dar puteţi accesa rapid ecranul principal

Deblocare prin Bluetooth – deblochează dispozitivul utilizând dispozitivele împerecheate

prin Bluetooth

Deblocare facială – deblochează dispozitivul atunci când îl priviţi

Traseu – trasaţi un traseu simplu cu degetul pentru a debloca dispozitivul

PIN – introduceţi un cod PIN numeric de cel puţin patru cifre pentru a debloca

dispozitivul

Parolă – introduceţi o parolă alfanumerică pentru a debloca dispozitivul

Este foarte important să reţineţi traseul de deblocare a ecranului, codul PIN sau parola. Dacă

uitaţi aceste informaţii, nu va fi posibil să restauraţi date importante, cum ar fi persoanele de

contact şi mesajele.

Pentru a schimba tipul de blocare a ecranului

1

În ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Securitate > Blocare ecran.

3

Urmaţi instrucţiunile de pe dispozitiv şi selectaţi alt tip de blocare a ecranului.

Pentru a debloca ecranul utilizând caracteristica de deblocare prin Bluetooth®

Asiguraţi-vă că dispozitivul şi alte dispozitive Bluetooth® sunt împerecheate înainte de a utiliza

caracteristica de deblocare prin Bluetooth®. Pentru mai multe informaţii despre împerechere,

consultaţi

Pentru a împerechea dispozitivul dvs. cu alt dispozitiv Bluetooth®

la pagina 104 .

1

În ecranul principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Securitate.

2

Atingeţi uşor

Blocare ecran > Bluetooth unlock.

3

Atingeţi uşor

Continuare şi selectaţi dispozitivul pe care doriţi să îl utilizaţi pentru a

debloca ecranul, apoi atingeţi uşor

Continuare.

4

Alegeţi o opţiune drept blocare de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când

nu sunt conectate dispozitive prin Bluetooth®.

5

Pe celelalte dispozitive cu Bluetooth®, găsiţi şi atingeţi uşor numele dispozitivului

la

Setări > Bluetooth > Dispozitive împerecheate. Dacă apare Conectat pe

dispozitivele Bluetooth®, apăsaţi imediat pe tasta de alimentare de pe dispozitiv.

Dacă dispozitivul este deconectat de la celelalte dispozitive cu Bluetooth®, trebuie să

deblocaţi ecranul utilizând un cod PIN sau un traseu.

Pentru a configura caracteristica Deblocare facială

1

În Ecran principal, atingeţi uşor >

Setări > Securitate > Blocare ecran.

2

Atingeţi uşor

Deblocare prin figură, apoi urmaţi instrucţiunile din dispozitiv pentru

a realiza o fotografie cu figura dvs.

3

După fotografierea cu succes a feţei dvs., atingeţi uşor

Continuare.

4

Selectaţi o metodă de rezervă pentru deblocare şi urmaţi instrucţiunile de pe

dispozitiv pentru a finaliza configurarea.

Pentru rezultate optime, fotografiaţi-vă figura într-un spaţiu interior care este bine iluminat, dar

nu excesiv de luminos, şi ţineţi dispozitivul la nivelul ochilor.

39

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a debloca ecranul utilizând caracteristica Deblocare facială

1

Activaţi ecranul.

2

Priviţi telefonul din acelaşi unghi utilizat pentru a captura fotografia pentru

Deblocare facială.

În cazul în care caracteristici Deblocare facială nu vă recunoaşte figura, trebuie să utilizaţi

metoda de deblocare de rezervă pentru a debloca ecranul.

Pentru a crea un traseu de blocare a ecranului

1

În ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Securitate > Blocare ecran > Model.

3

Urmaţi instrucţiunile de pe dispozitiv.

Dacă traseul de blocare este respins de cinci ori la rând atunci când încercaţi să deblocaţi

dispozitivul, trebuie să aşteptaţi 30 de secunde şi să încercaţi din nou.

Pentru a schimba traseul de blocare a ecranului

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Securitate > Blocare ecran.

3

Trasaţi traseul de deblocare a ecranului.

4

Atingeţi uşor

Model şi urmaţi instrucţiunile de pe dispozitiv.

Pentru a crea un cod PIN de blocare a ecranului

1

În ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Securitate > Blocare ecran > PIN.

3

Introduceţi un cod PIN numeric.

4

Dacă este necesar, atingeţi uşor pentru a minimiza tastatura.

5

Atingeţi uşor

Continuare.

6

Introduceţi din nou şi confirmaţi codul PIN.

7

Dacă este necesar, atingeţi uşor pentru a minimiza tastatura.

8

Atingeţi uşor

OK.

Pentru a crea o parolă de blocare a ecranului

1

În Ecran principal, atingeţi uşor >

Setări > Securitate > Blocare ecran >

Parolă.

2

Introduceţi o parolă.

3

Dacă este necesar, atingeţi uşor pentru a minimiza tastatura.

4

Atingeţi uşor

Continuare.

5

Introduceţi din nou şi confirmaţi parola.

6

Dacă este necesar, atingeţi uşor pentru a minimiza tastatura.

7

Atingeţi uşor

OK.

Pentru vizualiza notificări din ecranul de blocare

1

În ecranul de blocare, trageţi în jos bara de stare.

2

Atingeţi uşor notificarea pe care doriţi să o vizualizaţi.

Puteţi vizualiza notificările din ecranul de blocare numai atunci când blocaţi ecranul cu modul

Glisare.