Sony Xperia E4g - Data şi ora

background image

Data şi ora

Aveţi posibilitatea să modificaţi data şi ora de pe dispozitiv.

Pentru a seta manual data

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Dată şi oră.

3

Debifaţi caseta de selectare

Dată şi oră automate (Automat) dacă este bifată.

4

Atingeţi uşor

Setare dată.

5

Ajustaţi data defilând în sus sau în jos.

6

Atingeţi uşor

Setare.

Pentru a seta manual ora

1

Din Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Dată şi oră.

3

Anulaţi marcarea casetei de selectare

Dată şi oră automate, dacă este marcată.

4

Atingeţi uşor

Setare oră.

5

Defilaţi în sus sau în jos pentru a regla ora şi minutul.

6

Dacă este cazul, defilaţi în sus pentru a modifica

a.m. în p.m. sau invers.

7

Atingeţi uşor

Setare.

Pentru a seta fusul orar

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Dată şi oră.

3

Debifaţi caseta de selectare

Fus orar automat (Automat) dacă este bifată.

4

Atingeţi uşor

Selectare fus orar.

5

Selectaţi o opţiune.