Sony Xperia E4g - Protejarea cartelei SIM

background image

Protejarea cartelei SIM

Puteţi să blocaţi şi să deblocaţi fiecare cartelă SIM pe care o utilizaţi în dispozitiv cu un

cod PIN (Personal Identity Number - Număr personal de identificare). Dacă o cartelă SIM

este blocată, abonamentul asociat cartelei este protejat împotriva utilizării abuzive, adică

trebuie să introduceţi un cod PIN de fiecare dată când porniţi dispozitivul.
Dacă introduceţi incorect codul PIN de mai multe ori decât numărul maxim de încercări

permise, cartela SIM va fi blocată. Atunci trebuie să introduceţi codul PUK (Personal

Unblocking Key - Cheie personală de deblocare) şi un cod PIN nou. Codurile PIN şi PUK

sunt furnizate de operatorul reţelei.

Pentru a bloca o cartelă SIM

1

În ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Securitate > Configurare blocare cartelă SIM.

3

Marcaţi caseta de selectare

Blocare cartelă SIM.

4

Introduceţi codul PIN al cartelei SIM şi atingeţi uşor

OK. Blocarea cartelei SIM este

acum activă, iar dvs. vi se va solicita să introduceţi codul de deblocare de fiecare

dată când reporniţi dispozitivul.

Pentru a debloca o cartelă SIM

1

În ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Securitate > Configurare blocare cartelă SIM.

3

Anulaţi marcarea casetei de selectare

Blocare cartelă SIM.

4

Introduceţi codul PIN al cartelei SIM şi atingeţi uşor

OK.

Pentru a schimba codul PIN al cartelei SIM

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Securitate > Configurare blocare cartelă SIM.

3

Atingeţi uşor

Schimbare PIN SIM.

4

Introduceţi codul PIN vechi al cartelei SIM şi atingeți ușor

OK.

5

Introduceţi noul cod PIN al cartelei SIM şi atingeți ușor

OK.

6

Reintroduceţi noul cod PIN al cartelei SIM şi atingeţi uşor

OK.

37

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a debloca o cartelă SIM blocată utilizând codul PUK

1

Introduceţi codul PUK şi atingeţi uşor

.

2

Introduceţi codul PIN nou şi atingeţi uşor

.

3

Reintroduceţi codul PIN nou şi atingeţi uşor

.

Dacă introduceţi un cod PUK incorect de prea multe ori, trebuie să contactaţi operatorul de

reţea pentru a obţine o cartelă SIM nouă.