Sony Xperia E4g - Setări de limbă

background image

Setări de limbă

Puteţi să selectaţi o limbă implicită pentru dispozitivul dvs. şi să o schimbaţi ulterior. De

asemenea, puteţi să schimbaţi limba de scriere pentru introducerea de text. Consultaţi

Personalizarea tastaturii Xperia

la pagina 46 .

40

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a modifica limba

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Limbă şi metodă de intrare > Limba.

3

Selectaţi o opţiune.

4

Atingeţi uşor

OK.

Dacă selectaţi greşit limba şi nu puteţi citi textele meniului, găsiţi şi atingeţi uşor . Apoi

selectaţi textul de lângă

şi selectaţi prima intrare din meniul care se deschide. Apoi puteţi

selecta limba dorită.