Sony Xperia E4g - Setările pentru ecran

background image

Setările pentru ecran

Pentru a regla luminozitatea ecranului

1

În ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Afişaj > Luminozitate.

3

Anulaţi marcarea casetei de selectare

Adaptare la condiţii de iluminare, dacă este

marcată.

4

Trageţi cursorul pentru a regla luminozitatea.

Reducerea nivelului luminozităţii duce la creşterea performanţelor bateriei.

Pentru a seta ecranul să vibreze la atingere

1

În ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări> Sunet.

3

Marcaţi caseta de selectare

Vibrare la atingere. Acum ecranul vibrează când

atingeţi uşor tastele de selectare şi anumite aplicaţii.

Pentru a regla timpul de inactivitate înainte ca ecranul să se închidă

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Afişaj > Repaus.

3

Selectaţi o opţiune.

Pentru a închide rapid ecranul, apăsaţi scurt pe tasta de alimentare .

Controlul inteligent al retroiluminării

Controlul inteligent al retroiluminării menţine ecranul activat atâta timp cât ţineţi

dispozitivul în mână. După ce lăsaţi din mână dispozitivul, ecranul se dezactivează în

funcţie de setarea pentru repaus.

Pentru a activa funcţia Control inteligent retroiluminare

1

În ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Afişaj > Control intel. lum. fundal.

3

Trageţi spre dreapta cursorul din dreptul opţiunii

Control intel. lum. fundal.