Sony Xperia E4g - Sunetul, tonul de apel şi volumul

background image

Sunetul, tonul de apel şi volumul

Aveţi posibilitatea să reglaţi volumul tonului de apel pentru apeluri şi notificări primite,

precum şi pentru muzică şi redarea video. De asemenea, puteţi seta dispozitivul în modul

silenţios astfel încât acesta să nu sune atunci când vă aflaţi într-o întâlnire.

Pentru a regla nivelul volumului

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Sunet > Volumele.

3

Trageţi cursoarele de volum în poziţiile dorite.

Mai puteţi apăsa pe tasta de volum în sus sau în jos pentru a regla tonul de apel şi nivelul de

redare a conţinutului media, chiar dacă ecranul este blocat.

Pentru a seta modul Vibrare pe dispozitiv

Apăsaţi pe partea de jos a tastei de volum până când pictograma apare în bara

de stare.

Pentru a seta modul silenţios pe dispozitiv

1

Apăsaţi pe tasta de reducere a volumului până când dispozitivul începe să vibreze

şi pictograma apare în bara de stare.

2

Apăsaţi din nou pe tasta de reducere a volumului. În bara de stare apare .

Apăsaţi pe tasta de mărire a volumului pentru a ieşi din modul silenţios.

Pentru a seta dispozitivul la modul de alertă prin vibrare şi sonerie

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Sunet.

3

Marcaţi caseta de selectare

Vibrează când sună.

36

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a seta un ton de apel

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Sunet > Ton de apel telefon.

3

Selectaţi o opţiune din listă sau atingeţi uşor pentru a selecta un fişier de

muzică salvat pe dispozitiv.

4

Pentru confirmare, atingeţi uşor

Efectuat.

Pentru a selecta sunetul de notificare

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Sunet > Sunet notificări.

3

Selectaţi o opţiune din listă sau atingeţi uşor şi selectaţi un fişier muzical salvat

pe dispozitiv.

4

Pentru confirmare, atingeţi uşor

Efectuat.

Unele aplicaţii au sunete de notificare proprii pe care le puteţi selecta în setările aplicaţiei.

Pentru a activa tonurile de atingere

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Sunet.

3

Marcaţi casetele de selectare

Tonuri atingere tastatură şi Sunete la atingere.