Sony Xperia E4g - Sincronizarea cu conturile online

background image

Sincronizarea cu conturile online

Sincronizaţi-vă dispozitivul cu persoane de contact, e-mailuri, evenimente din calendar şi

alte informaţii din conturi online precum conturi de e-mail ca Gmail™ şi Exchange

ActiveSync şi conturi de Facebook™, Flickr™ şi Twitter™. Puteţi sincroniza datele

automat pentru toate conturile activând funcţia de sincronizare automată. Sau puteţi

sincroniza manual fiecare cont în parte.

Pentru a configura un cont online pentru sincronizare

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor

Setări > Adăugare cont, apoi selectaţi contul pe care doriţi să-l

adăugaţi.

3

Urmaţi instrucţiunile pentru a crea un cont sau conectaţi-vă dacă aveţi de ja un

cont.

Pentru a efectua manual sincronizarea cu un cont online

1

În Ecran principal, atingeţi uşor >

Setări.

2

Sub

Conturi, selectaţi tipul de cont, apoi atingeţi uşor numele contului cu care

doriţi să efectuaţi sincronizarea. Apare o listă de elemente care pot fi sincronizate

cu contul.

3

Marcaţi elementele pe care doriţi să le sincronizaţi.

4

Atingeţi uşor , apoi

Sincronizaţi acum.

Pentru a elimina un cont online

1

În Ecran principal, atingeţi uşor >

Setări.

2

Sub

Conturi, selectaţi tipul de cont, apoi atingeţi uşor numele contului pe care

doriţi să-l eliminaţi.

3

Atingeţi uşor , apoi

Eliminare cont.

4

Atingeţi uşor, din nou,

Eliminare cont pentru a confirma.