Sony Xperia E4g - Partajarea conţinutului cu dispozitive DLNA Certified™

background image

Partajarea conţinutului cu dispozitive DLNA Certified™

Puteţi să vizualizaţi sau să redaţi conţinut media salvat în dispozitivul dvs. pe alte

dispozitive, cum ar fi, de exemplu, un televizor sau un computer. Astfel de dispozitive

trebuie să dispună de certificarea DLNA Certified™ acordată de Digital Living Network

Alliance şi toate dispozitivele trebuie să fie conectate la aceeaşi reţea Wi-Fi® pentru a se

putea partaja conţinutul. De asemenea, puteţi să vizualizaţi sau să redaţi conţinut de pe

alte dispozitive DLNA Certified™ pe dispozitivul dvs.
După ce configuraţi partajarea conţinutului între dispozitive, puteţi, de exemplu, să

ascultaţi fişiere muzicale stocate pe computerul de acasă de pe dispozitiv sau să

vizualizaţi fotografii realizate cu aparatul foto al dispozitivului pe un televizor cu ecran

mare.

Redarea fişierelor de pe dispozitive DLNA Certified™ pe dispozitivul

dvs.

Când redaţi fişiere de pe un alt dispozitiv DLNA Certified™ pe dispozitivul dvs., celălalt

dispozitiv funcţionează ca un server. Cu alte cuvinte, acesta partajează conţinut printr-o

reţea. Dispozitivul de server trebuie să aibă activată funcţia de partajare a conţinutului şi

să permită accesul la dispozitivul dvs. De asemenea, trebuie să fie conectat la aceeaşi

reţea Wi-Fi® precum dispozitivul.

100

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a reda o piesă partajată pe dispozitiv

1

Asiguraţi-vă că dispozitivele cu care doriţi să partajaţi fişiere sunt conectate la

aceeaşi reţea Wi-Fi® ca şi dispozitivul.

2

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor .

3

Trageţi spre dreapta marginea stângă a ecranului principal al aplicaţiei Walkman®

şi atingeţi uşor

Dispozitive.

4

Selectaţi un dispozitiv din lista dispozitivelor conectate.

5

Răsfoiţi folderele dispozitivului conectat şi selectaţi piesa pe care doriţi să o redaţi.

Redarea piesei începe automat.

Pentru a reda un clip video partajat pe dispozitiv

1

Asiguraţi-vă că dispozitivele cu care doriţi să partajaţi fişiere sunt conectate la

aceeaşi reţea Wi-Fi® ca şi dispozitivul.

2

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor

Filme.

3

Trageţi spre dreapta marginea stângă a ecranului principal al aplicaţiei Filme şi

atingeţi uşor

Dispozitive.

4

Selectaţi un dispozitiv din lista dispozitivelor conectate.

5

Răsfoiţi folderele dispozitivului conectat şi selectaţi clipul video pe care doriţi să îl

redaţi.

Pentru a vizualiza o fotografie partajată pe dispozitiv

1

Asiguraţi-vă că dispozitivele cu care doriţi să partajaţi fişiere sunt conectate la

aceeaşi reţea Wi-Fi® ca şi dispozitivul.

2

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor

Album.

3

Trageţi spre dreapta marginea stângă a ecranului principal al aplicaţiei Album şi

atingeţi uşor

Dispozitive.

4

Selectaţi un dispozitiv din lista dispozitivelor conectate.

5

Răsfoiţi folderele dispozitivelor conectate şi selectaţi o fotografie pentru a o

vizualiza.

Redarea fişierelor de pe dispozitivul dvs. pe dispozitive DLNA

Certified™

Înainte de a putea să vizualizaţi sau să redaţi fişiere media de pe dispozitiv pe alte

dispozitive DLNA Certified™, trebuie să configuraţi partajarea fişierelor pe dispozitiv.

Dispozitivele cu care partajaţi conţinut sunt denumite dispozitive client. De exemplu, un

televizor, un computer sau o tabletă poate funcţiona ca un dispozitiv client. Dispozitivul

dvs. funcţionează ca un server media atunci când face disponibil conţinut pentru

dispozitive client. Când configuraţi partajarea fişierelor pe dispozitiv, trebuie să acordaţi şi

permisiune de acces dispozitivelor client. După aceasta, astfel de dispozitive apar ca

dispozitive înregistrate. Dispozitivele care aşteaptă permisiune de acces sunt listate ca

dispozitive în aşteptare.

Pentru a configura partajarea fişierelor cu alte dispozitive DLNA Certified™

1

Conectaţi dispozitivul la o reţea Wi-Fi®.

2

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor .

3

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Server media.

4

Pentru a activa funcţia

Partajare conţinut media, trageţi cursorul. apare în bara

de stare. Acum, dispozitivul poate funcţiona ca server media.

5

Conectaţi computerul sau alte dispozitive la aceeaşi reţea Wi-Fi® la care este

conectat dispozitivul dvs.

6

În bara de stare a dispozitivului apare o notificare. Deschideţi notificarea şi setaţi

permisiunile de acces pentru fiecare dispozitiv.

Instrucţiunile pentru configurarea partajării fişierelor prin DLNA™ diferă în funcţie de

dispozitivul client. Consultaţi ghidul de utilizare a dispozitivului client pentru mai multe

informaţii. Dacă dispozitivul nu se poate conecta la un dispozitiv client din reţea, verificaţi dacă

funcţionează reţeaua Wi-Fi®.

De asemenea, puteţi accesa meniul

Server media în Setări > Suport conectare Xperia™ >

Server media. Dacă închideţi vizualizarea Server media, funcţia de partajare de fişiere rămâne

în execuţie în fundal.

101

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a opri partajarea fişierelor cu alte dispozitive DLNA Certified™

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Suport conectare Xperia™ > Server media.

3

Trageţi cursorul de lângă

Partajare conţinut media spre stânga.

Pentru a seta permisiunile de acces pentru un dispozitiv în aşteptare

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Suport conectare Xperia™ > Server media.

3

Selectaţi un dispozitiv din lista

Dispozitive în aşteptare.

4

Selectaţi un nivel de permisiune de acces.

Pentru a modifica numele unui dispozitiv înregistrat

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Suport conectare Xperia™ > Server media.

3

Selectaţi un dispozitiv din lista

Dispozitive înregistrate, apoi selectaţi Schimbare

nume.

4

Introduceţi un nume nou pentru dispozitiv.

Pentru a schimba nivelul de acces al unui dispozitiv înregistrat

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Suport conectare Xperia™ > Server media.

3

Selectaţi un dispozitiv din lista

Dispozitive înregistrate.

4

Atingeţi uşor

Modificare nivel de acces şi selectaţi o opţiune.

Pentru a obţine ajutor pentru partajarea conţinutului cu alte dispozitive DLNA

Certified™

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Suport conectare Xperia™ > Server media.

3

Atingeţi uşor .

Redarea fişierelor pe un Dispozitiv de redare media digital

Utilizând tehnologia DLNA™ puteţi transmite conţinutul media salvat pe dispozitiv către

alte dispozitive conectate la aceeaşi reţea Wi-Fi®. Celălalt dispozitiv trebuie să poată

funcţiona ca un Dispozitiv de redare media digital (DMR) şi să redea conţinut primit de la

dispozitivul dvs. Un televizor cu caracteristici DLNA sau un PC cu Windows® 7 sau o

versiune ulterioară sunt exemple de dispozitive DMR.

Setările pentru activarea Dispozitivului de redare media digital pot să difere în funcţie de

dispozitiv. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ghidul utilizatorului aferent dispozitivului

DMR.

Conţinutul securizat cu Administrare drepturi digitale (DRM) nu se poate reda pe un dispozitiv

de redare media digital utilizând tehnologia DLNA™.

Pentru a vizualiza fotografii sau clipuri video de pe dispozitiv pe un dispozitiv DMR

1

Asiguraţi-vă că aţi configurat corect dispozitivul DMR şi că acesta este conectat la

aceeaşi reţea Wi-Fi® ca şi dispozitivul.

2

În Ecran principal, atingeţi uşor .

3

Găsiţi şi atingeţi uşor

Album.

4

Răsfoiţi şi deschideţi fotografiile sau clipurile video pe care doriţi să le vizualizaţi.

5

Atingeţi uşor ecranul pentru a afişa bara de instrumente, apoi atingeţi uşor şi
selectaţi un dispozitiv DMR cu care doriţi să partajaţi conţinutul. Conţinutul selectat

începe să fie redat în ordine cronologică pe dispozitivul pe care-l selectaţi.

6

Pentru deconectare de la dispozitivul DMR, atingeţi uşor şi selectaţi

Deconectare. Fişierul se opreşte din redare pe dispozitivul DMR, dar se redă în

continuare pe dispozitiv.

De asemenea, puteţi partaja un clip video din aplicaţia Filme de pe dispozitiv atingând uşor
clipul video şi apoi atingând uşor

.

102

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a reda o piesă muzicală de pe dispozitiv pe un dispozitiv DMR

1

Asiguraţi-vă că aţi configurat corect dispozitivul DMR şi că acesta este conectat la

aceeaşi reţea Wi-Fi® ca şi dispozitivul.

2

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor .

3

Selectaţi o categorie muzicală şi răsfoiţi la piesa pe care doriţi să o partajaţi, apoi

atingeţi uşor piesa.

4

Atingeţi uşor şi selectaţi un dispozitiv DMR cu care să partajaţi conţinutul. Piesa
este redată automat pe dispozitivul selectat.

5

Pentru deconectare de la dispozitivul DMR, atingeţi uşor şi selectaţi dispozitivul

dvs. Piesa se opreşte din redare pe dispozitivul DMR, dar se redă în continuare pe

dispozitiv.