Sony Xperia E4g - Tehnologia fără fir Bluetooth®

background image

Tehnologia fără fir Bluetooth®

Utilizaţi funcţia Bluetooth® pentru a trimite fişiere către alte dispozitive compatibile

Bluetooth® sau pentru a conecta accesorii pentru un set Mâini libere.Conexiunile

Bluetooth® funcţionează mai bine în limita a 10 metri (33 de picioare), fără obiecte solide

interpuse. În unele cazuri va fi necesar să împerecheaţi manual dispozitivul cu alte

dispozitive Bluetooth®.

Interoperabilitatea şi compatibilitatea între dispozitivele Bluetooth® pot să difere.

Pentru a activa funcţia Bluetooth

®

şi a face dispozitivul detectabil

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări.

3

Atingeţi uşor comutatorul pornit-oprit de lângă

Bluetooth astfel încât funcţia

Bluetooth

®

să fie activată.

4

Atingeţi uşor

Bluetooth. Vor apărea dispozitivul dvs. şi lista cu dispozitivele

Bluetooth

®

disponibile.

5

Atingeţi uşor numele dispozitivului dvs. pentru ca aceasta să poată fi detectat de
alte dispozitive Bluetooth

®

.

Pentru a regla durata în decursul căreia dispozitivul poate fi detectat de alte

dispozitive Bluetooth®

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Bluetooth.

3

Apăsaţi pe şi selectaţi

Timp limită pt. vizibilitate.

4

Selectaţi o opţiune.

Denumirea dispozitivului

Puteţi da un nume dispozitivului dvs. Acest nume este arătat altor dispozitive după ce
activaţi funcţia Bluetooth

®

şi dispozitivul dvs. este setat ca vizibil.

Pentru a denumi dispozitivul

1

Asiguraţi

‑vă că este activată funcţia Bluetooth

®

.

2

În Ecran principal, atingeţi uşor .

3

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Bluetooth.

4

Atingeţi şi selectaţi

Redenumire telefon.

5

Introduceţi un nume pentru dispozitiv.

6

Atingeţi uşor

Redenumire.

Împerecherea cu alt dispozitiv Bluetooth

®

Atunci când împerecheaţi dispozitivul dvs. cu un alt dispozitiv, puteţi, de exemplu, să
conectaţi dispozitivul dvs. la căşti Bluetooth

®

sau la un set Mâini libere Bluetooth

®

pentru

maşină şi să utilizaţi celălalt dispozitiv pentru a partaja muzică.

După ce împerecheaţi dispozitivul dvs. cu un alt dispozitiv Bluetooth

®

, dispozitivul dvs.

va memora împerecherea respectivă. Atunci când împerecheaţi dispozitivul dvs. cu un alt

103

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

dispozitiv Bluetooth

®

, poate fi necesar să introduceţi un cod de trecere. Dispozitivul va

încerca automat codul de trecere generic 0000. Dacă acesta nu funcţionează, consultaţi
ghidului de utilizare a dispozitivului Bluetooth

®

pentru a obţine codul de trecere al

acestuia. Nu este necesar să introduceţi din nou codul de trecere la următoarea
conectare la un dispozitiv Bluetooth

®

împerecheat anterior.

Unele dispozitive Bluetooth

®

- de exemplu, majoritatea căştilor Bluetooth

®

- vă solicită să

efectuaţi atât împerecherea cu, cât şi conectarea la celălalt dispozitiv.

Cu toate că aveţi posibilitatea să împerecheaţi telefonul cu mai multe dispozitive Bluetooth

®

,

nu vă puteţi conecta decât la un singur profil Bluetooth

®

.

Pentru a împerechea dispozitivul dvs. cu alt dispozitiv Bluetooth

®

1

Asiguraţi-vă că dispozitivul cu care doriţi să efectuaţi împerecherea are funcţia
Bluetooth

®

activată şi că poate fi detectat de către alte dispozitive Bluetooth

®

.

2

Pe dispozitiv, în Ecran principal, atingeţi uşor .

3

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Bluetooth .

4

Trageţi cursorul de lângă

Bluetooth pentru a activa funcţia Bluetooth

®

. Apare o

listă cu dispozitivele Bluetooth

®

disponibile.

5

Atingeţi uşor dispozitivul Bluetooth

®

pe care doriţi să îl împerecheaţi.

6

Introduceţi un cod de trecere, dacă este necesar, sau confirmaţi acelaşi cod de

trecere pe ambele dispozitive.

Pentru a conecta dispozitivul dvs. la alt dispozitiv Bluetooth

®

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Bluetooth.

3

Atingeţi uşor dispozitivul Bluetooth

®

la care doriţi să vă conectaţi.

Pentru a anula împerecherea unui dispozitiv Bluetooth

®

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Bluetooth.

3

Sub

Dispozitive împerecheate, atingeţi lângă numele dispozitivului a cărui

împerechere doriţi să o anulaţi.

4

Atingeţi uşor

Anulare împerechere.

Trimiterea şi primirea elementelor utilizând tehnologia Bluetooth

®

Utilizaţi tehnologia Bluetooth

®

pentru a partaja elemente cu alte dispozitive compatibile

Bluetooth

®

, cum ar fi telefoane sau computere. Puteţi să trimiteţi şi să primiţi următoarele

tipuri de elemente:

Fotografii şi clipuri video

Muzică şi alte fişiere audio

Pagini Web

104

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a trimite elemente utilizând funcţia Bluetooth™

1

Dispozitiv de primire: asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth™ către care doriţi să

trimiteţi elementul are funcţia Bluetooth™ activată şi că este detectabil de către

alte dispozitive Bluetooth™.

2

Pe dispozitivul transmiţător, deschideţi aplicaţia care conţine elementul pe care

doriţi să-l trimiteţi şi defilaţi până la acesta.

3

În funcţie de aplicaţie şi de elementul pe care doriţi să-l trimiteţi, este posibil ca, de

exemplu, să fie nevoie să atingeţi continuu elementul, să deschideţi elementul sau

să apăsaţi pe . Pot exista şi alte modalităţi de a trimite un element.

4

Selectaţi un element de partajat sau un element al meniului de trimitere.

5

În meniul apărut, selectaţi

Bluetooth.

6

Dacă vi se cere, activaţi funcţia Bluetooth™.

7

Atingeţi uşor numele dispozitivului receptor.

8

Dispozitiv de primire: Dacă vi se solicită, acceptaţi conectarea.

9

Dacă vi se solicită, introduceţi acelaşi cod de trecere pe ambele dispozitive sau

confirmaţi codul de trecere sugerat.

10

Dispozitiv de primire: Acceptaţi elementul în curs de primire. Dacă este nevoie,

trageţi în jos bara de stare pentru a găsi notificarea.

Pentru a primi elemente utilizând funcţia Bluetooth

®

1

Asiguraţi-vă că funcţia Bluetooth

®

este activată şi că dispozitivul poate fi detectat

de alte dispozitive Bluetooth

®

.

2

Acum, dispozitivul transmiţător începe trimiterea datelor pe dispozitivul dvs.

3

Dacă vi se solicită, introduceţi acelaşi cod de trecere pe ambele dispozitive sau

confirmaţi codul de trecere sugerat.

4

Atunci când sunteţi notificat despre primirea unui fişier pe dispozitiv, trageţi în jos

bara de stare şi atingeţi uşor notificarea pentru a accepta transferul fişierului.

5

Atingeţi uşor

Acceptare pentru a porni transferul fişierului.

6

Pentru a vizualiza desfăşurarea transferului, trageţi în jos bara de stare.

7

Pentru a deschide un element primit, trageţi în jos bara de stare şi atingeţi uşor

notificarea relevantă.

Pentru a vizualiza fişierele primite utilizând funcţia Bluetooth®

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Bluetooth.

3

Apăsaţi pe şi selectaţi

Afişare fişiere primite.

105

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.