Sony Xperia E4g - Introducerea de text utilizând introducerea vocală

background image

Introducerea de text utilizând introducerea vocală

Atunci când introduceţi text, puteţi utiliza funcţia de introducere vocală în locul tastării de

cuvinte. Nu trebuie decât să rostiţi cuvintele pe care doriţi să le introduceţi. Introducerea

vocală este o tehnologie experimentală de la Google™ şi este disponibilă pentru un

număr de limbi şi de regiuni.

Pentru a activa introducerea vocală

1

Atunci când introduceţi text utilizând tastatura de pe ecran, atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Setări tastatură.

3

Marcaţi caseta de selectare

Tastă pornire intrare vocală Google™.

4

Atingeţi uşor pentru a salva setările. Apare o pictogramă de microfon pe

tastatura pe ecran.

Pentru a introduce text utilizând intrarea vocală

1

Deschideţi tastatura pe ecran.

2

Atingeţi uşor . Atunci când apare , vorbiţi pentru a introduce text.

3

Atunci când terminaţi, atingeţi uşor, din nou, . Va apărea textul recomandat.

4

Dacă este necesar, editaţi manual textul.

Pentru a afişa tastatura şi introduce manual textul, atingeţi uşor

.