Sony Xperia E4g - Personalizarea tastaturii Xperia

background image

Personalizarea tastaturii Xperia

Atunci când introduceţi text utilizând tastatura de pe ecran, puteţi accesa setări pentru

tastatură şi alte setări pentru introducerea de text care vă ajută, de exemplu, să setaţi

opţiuni pentru limbile de scriere, anticiparea şi corectarea textului, spaţierea automată şi

puncte rapide. Tastatura poate utiliza date din E-mail şi alte aplicaţii pentru a vă memora

stilul de scris. Mai există şi un ghid de personalizare care vă prezintă setările de bază,

pentru ca dvs. să începeţi să utilizaţi rapid tastatura.

Pentru a accesa setările tastaturii pe ecran

1

Atunci când introduceţi text utilizând tastatura de pe ecran, atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Setări tastatură şi schimbaţi setările în funcţie

de preferinţe.

3

Pentru a adăuga o limbă de scriere pentru introducerea textului, atingeţi uşor

Limbi de scriere şi marcaţi casetele de selectare relevante.

4

Atingeţi uşor

OK pentru a confirma.

Pentru a modifica setările cuvintelor recomandate

1

Atunci când introduceţi text utilizând tastatura de pe ecran, atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Setări tastatură> Sugestii cuvinte.

3

Selectaţi o opţiune.

Pentru a alege o metodă de intrare

1

Atunci când introduceţi text utilizând tastatura de pe ecran, trageţi în jos bara de

stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi atingeţi uşor

.

2

Selectaţi o opţiune.

Pentru a utiliza propriul stil de scris

1

Atunci când introduceţi text utilizând tastatura de pe ecran, atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor , apoi

Setări tastatură > Utilizare stil de scris personal şi selectaţi

o sursă.

Pentru a selecta o variantă de structură de tastatură

Este posibil ca variantele de structuri pentru tastatura de pe ecran să nu fie disponibile pentru

toate limbile de scriere.

1

Atunci când introduceţi text utilizând tastatura de pe ecran, atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Setări tastatură.

3

Atingeţi uşor

Limbi de scriere, apoi atingeţi uşor .

4

Selectaţi o variantă de structură de tastatură.

5

Atingeţi uşor

OK pentru a confirma.

46

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.