Sony Xperia E4g - Tastatura alfanumerică

background image

Tastatura alfanumerică

Tastatura alfanumerică este similară cu o tastatură telefonică standard compusă din 12

taste. Aceasta vă oferă opţiuni de intrare text cu anticipare şi prin tastare multiplă. Puteţi

activa metoda de intrare text de la tastatura alfanumerică prin intermediul setărilor pentru

tastatură. Tastatura alfanumerică este disponibilă numai în orientarea de tip portret.

1 Alegeţi o opţiune de intrare text. Puteţi să atingeţi scurt fiecare caracter o singură dată şi să utilizaţi

sugestiile de cuvinte sau atingeţi scurt în continuare tasta până când este selectat caracterul dorit.

2 Ştergeţi un caracter dinainte de cursor.

3 Introduceţi un sfârşit de linie sau confirmaţi introducerea de text.

4 Introduceţi un spaţiu.

5 Afişaţi simboluri şi emoticoane.

6 Afişaţi numere.

7 Comutaţi între scrierea cu litere mari/mici şi activaţi tasta Caps Lock.

Pentru a deschide tastatura alfanumerică pentru prima dată

1

Atingeţi uşor un câmp de intrare text, apoi atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Setări tastatură.

3

Atingeţi uşor

Tastatură tip portret, apoi selectaţi opţiunea Tastatură alfanumerică.

44

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a introduce text utilizând tastatura alfanumerică

Atunci când apare pe tastatura alfanumerică, atingeţi uşor fiecare tastă de

caracter o singură dată, chiar dacă litera dorită nu coincide cu prima literă de pe

tastă. Atingeţi uşor cuvântul care apare sau atingeţi uşor

pentru a vizualiza mai

multe cuvinte recomandate şi selectaţi cuvântul din listă.

Atunci când apare pe tastatura alfanumerică, atingeţi uşor tasta de pe tastatura

de pe ecran care corespunde caracterului pe care doriţi să îl introduceţi.

Continuaţi să atingeţi uşor această tastă până la selectarea caracterului dorit.

Apoi, procedaţi la fel pentru următorul caracter pe care doriţi să îl introduceţi

ş.a.m.d.

Pentru a introduce numere utilizând tastatura alfanumerică

Atunci când tastatura alfanumerică este afişată, atingeţi uşor . Apare o tastatură

alfanumerică cu numere.

Pentru a insera simboluri şi emoticoane utilizând tastatura alfanumerică

1

Atunci când tastatura alfanumerică este afişată, atingeţi uşor

. Apare o grilă cu

simboluri şi emoticoane.

2

Defilaţi în sus sau în jos pentru a vizualiza mai multe opţiuni. Atingeţi uşor un

simbol sau un emoticon pentru a-l selecta.