Sony Xperia E4g - Google Maps™ a navigácia

background image

Google Maps™ a navigácia

Pomocou aplikácie Google Maps™ môžete sledovať svoje aktuálne miesto, zobraziť stav

na cestách v reálnom čase a získať podrobné navigačné pokyny, ako sa dostať k cieľu.
Pri zobrazovaní mapy sa pripájate na internet pomocou dátového prenosu a do

zariadenia sa prenášajú dáta. Preto je vhodné uložiť si mapy a sprístupniť si ich tak offline

ešte predtým, ako vycestujete. Takto sa môžete vyhnúť vysokým poplatkom za roaming.

Aplikácia Google Maps™ vyžaduje na používanie v režime online pripojenie na internet. Pri

pripojení na internet z vášho zariadenia vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie.

108

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Ďalšie informácie získate od mobilného operátora. Aplikácia Google Maps™ nemusí byť

k dispozícii na všetkých trhoch ani vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

1

Vyhľadanie nejakého miesta zadaním adresy a názvu, napríklad názvu alebo adresy reštaurácie.

2

Výber režimu dopravy a získanie navigačných pokynov k cieľu.

3

Zobrazenie profilu účtu.

4

Označenie miesta – zobrazenie hľadaného miesta na mape.

5

Zobrazenie aktuálneho miesta.

6

Zobrazenie pomoci a možností.

Zobrazenie miesta na mape

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Nájdite položku

Mapy a ťuknite na ňu, potom ťuknite na položku .

Vyhľadávanie miesta

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položku

Mapy a ťuknite na ňu.

3

Vo vyhľadávacom poli zadajte názov miesta, ktoré chcete vyhľadať.

4

Vyhľadávanie spustite ťuknutím na kláves Enter na klávesnici, prípadne vyberte

navrhované miesto zo zoznamu. Ak bolo vyhľadávanie úspešné, miesto bude na

mape označené ikonou .

Získanie navigačných pokynov

1

Počas zobrazovania mapy ťuknite na položku .

2

Vyberte režim dopravy a potom zadajte počiatočný a cieľový bod. Zobrazí sa

zoznam odporúčaných trás.

3

Navigačné pokyny sa na mape zobrazia po ťuknutí na niektorú možnosť

v zozname odporúčaných trás.

Sprístupnenie mapy v režime offline

1

Počas zobrazovania mapy ťuknite na vyhľadávacie pole.

2

Posuňte sa do dolnej časti a ťuknite na položku

Sprístupniť túto oblasť mapy

offline. Oblasť zobrazená na mape sa uloží do vášho zariadenia.

Zobrazenie ďalších informácií o aplikácii Google Maps™

Ak používate aplikáciu Google Maps™, ťuknite na tlačidlo a potom ťuknite na

položku

Pomoc.