Sony Xperia E4g - Používanie dátového prenosu počas ciest

background image

Používanie dátového prenosu počas ciest

Keď cestujete niekam mimo dosahu svojej domácej mobilnej siete, možno sa budete

potrebovať pripojiť na internet pomocou mobilného dátového prenosu. V takom prípade

109

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

si musíte v zariadení aktivovať dátový roaming. Odporúčame vám, aby ste si predtým

preštudovali príslušné poplatky za dátový prenos.

Aktivácia alebo deaktivácia dátového roamingu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Viac... > Mobilné siete a ťuknite na ne.

3

Začiarknite políčko

Dátový roaming alebo jeho začiarknutie zrušte.

Dátový roaming nie je možné aktivovať, ak je vypnuté mobilné dátové pripojenie.