Sony Xperia E4g - Používanie služieb určovania miesta

background image

Používanie služieb určovania miesta

Služby určovania miesta umožňujú aplikáciám, ako sú mapy a fotoaparát, využiť údaje zo

sietí Wi-Fi® a systému GPS na určenie približnej polohy. Ak sa nenachádzate v

dostatočnom dosahu satelitov GPS, vaše zariadenie môže zistiť polohu pomocou funkcie

Wi-Fi®.
Aby zariadenie mohlo zistiť, kde sa nachádzate, je potrebné povoliť služby určovania

miesta.

Povolenie služieb určovania polohy

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Poloha a ťuknite na ne.

3

Posuňte jazdec vedľa položky

Poloha doprava.

4

Výber potvrďte ťuknutím na položku

Súhlasím.

Povolenie prístupu k miestu aplikáciám Google

1

Uistite sa, že ste zo zariadenia prihlásený na účet Google™.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenie > Google > Poloha.

4

Posuňte jazdec vedľa položky

Poloha doprava.

5

Výber potvrďte ťuknutím na položku

Súhlasím.

Zlepšenie presnosti GPS

Pri prvom použití funkcie GPS môže nájdenie miesta trvať 5 až 10 minút. Vo vyhľadávaní

pomôže, ak sa nachádzate na mieste s neobmedzeným výhľadom na oblohu. Stojte na

mieste a nezakrývajte anténu GPS (zvýraznenú oblasť na obrázku). Signály GPS dokážu

prejsť cez oblaky a plast, nie však cez väčšinu pevných objektov, ako sú budovy alebo

hory. Ak sa vaše miesto nepodarí nájsť ani po niekoľkých minútach, presuňte sa na iné

miesto.