Sony Xperia E4g - Nastavenie e-mailu

background image

Nastavenie e-mailu

Pomocou e-mailovej aplikácie v zariadení môžete odosielať a prijímať e-mailové správy

prostredníctvom e-mailových účtov. Môžete používať jeden alebo viac e-mailových účtov

súčasne vrátane firemného účtu Microsoft Exchange ActiveSync.

Nastavenie e-mailového účtu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položku

E-mail a ťuknite na ňu.

3

Podľa pokynov zobrazených na obrazovke dokončite nastavenie.

Pri niektorých e-mailových službách môže byť potrebné obrátiť sa na poskytovateľa služieb

elektronickej pošty a získať od neho informácie alebo podrobné nastavenia e-mailového účtu.

Pridanie ďalšieho e-mailového účtu

1

Z obrazovky Plocha ťuknite na .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku

E-mail.

3

Ťuknite na položku . Potom ťuknite na položku

Nastavenia > Pridať účet.

4

Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na položku

Ďalej. Ak sa

nastavenie e-mailového účtu nedá prevziať automaticky, dokončite nastavenie

manuálne.

5

Po dokončení ťuknite na položku

Ďalej.