Sony Xperia E4g - Tabla ukážok e-mailov

background image

Tabla ukážok e-mailov

Tabla ukážok umožňuje zobrazenie a čítanie e-mailových správ. Keď je aktivovaná,

môžete pomocou nej súčasne zobraziť zoznam e-mailových správ aj jednu vybratú e-

mailovú správu.

65

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zmena nastavení tably s ukážkou e-mailu

1

V časti Plocha ťuknite na ikonu , potom vyhľadajte položku

E-mail a ťuknite na

ňu.

2

Ťuknite na ikonu , potom ťuknite na položku

Nastavenia > Tabla s ukážkou.

3

Vyberte niektorú z možností alebo ich kombináciu a ťuknite na položku

OK.

Čítanie e-mailových správ pomocou tably ukážok

1

Uistite sa, že je aktívna tabla ukážok.

2

Otvorte priečinok prijatých e-mailových správ.

3

Posuňte sa nahor alebo nadol a ťuknite na e-mailovú správu, ktorú chcete

prečítať.

4

Ak chcete e-mailovú správu zobraziť vo formáte na celú obrazovku, ťuknite na

rozdeľovník (nachádza sa medzi zoznamom e-mailov a telom e-mailu).

5

Ak chcete znova zobraziť prijaté správy bežným spôsobom, ťuknite na rozdeľovník

znova.