Sony Xperia E4g - Usporiadanie e-mailových správ

background image

Usporiadanie e-mailových správ

Zoradenie vašich e-mailov

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku

E-mail.

3

Ak používate viaceré emailové účty, ťuknite na položku

a vyberte účet, ktorý

chcete zoradiť. Potom v rozbaľovacej ponuke ťuknite na položku

Prijaté správy.

Ak chcete zoradiť všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na položku

a potom na

položku

Kombin. prijaté správy.

4

Ťuknite na a potom ťuknite na položku

Zoradiť.

5

Vyberte možnosť zoradenia.

Hľadanie e-mailov

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku

E-mail

a ťuknite na ňu.

2

Ak používate viaceré emailové účty, ťuknite na položku

a vyberte názov účtu,

ktorý chcete skontrolovať. Potom v rozbaľovacej ponuke ťuknite na položku

Prijaté správy. Ak chcete prehľadať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na

položku

a potom na položku

Kombin. zobrazenie.

3

Ťuknite na položku .

4

Zadajte hľadaný text a potom ťuknite na klávesnici na položku .

5

Zobrazí sa zoznam výsledkov vyhľadávania zoradených podľa dátumu. Ťuknite na

e-mailovú správu, ktorú chcete otvoriť.

Zobrazenie všetkých priečinkov jedného e-mailového účtu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku

E-mail

a ťuknite na ňu.

2

Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na položku

a vyberte účet,

ktorý chcete skontrolovať.

3

Pri účte, ktorý chcete skontrolovať, vyberte možnosť

Zobraziť všetky priečinky.

Odstránenie e-mailovej správy

V schránke prijatých e-mailov sa rýchlym pohybom doprava dotknite správy, ktorú

chcete odstrániť.

Presúvanie e-mailovej správy do iného priečinka

1

V schránke prijatých e-mailov sa rýchlym pohybom dotknite správy, ktorú chcete

presunúť doľava.

2

Ťuknite na položku

Presunúť a potom vyberte priečinok.

66

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.