Sony Xperia E4g - Používanie technológie Smile Shutter™ na zachytávanie usmiatych tvárí

background image

Používanie technológie Smile Shutter™ na zachytávanie

usmiatych tvárí

Na vyfotografovanie tváre práve vtedy, keď sa usmieva, použite technológiu Smile

Shutter™. Fotoaparát rozpozná až päť tvárí a vyberie jednu, na ktorú sa zameria pri

rozpoznávaní úsmevu a automatickom zaostrení. Keď sa vybratá tvár usmeje, fotoaparát

automaticky odfotografuje.

78

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zapnutie funkcie Smile Shutter™

1

Zapnite fotoaparát.

2

Ťuknite na položku a potom na položku .

3

Ťuknite na položku

Smile Shutter a vyberte úroveň úsmevu.

Snímanie s funkciou Smile Shutter™

1

Ak je fotoaparát otvorený a funkcia Smile Shutter™ zapnutá, namierte objektív na

objekt. Fotoaparát zvolí tvár, na ktorú zaostrí.

2

Vybraná tvár sa zobrazí vo farebnom rámčeku a fotografia sa automaticky

nasníma.

3

Ak sa úsmev nezaregistruje, ťuknutím na obrazovku nasnímajte fotografiu ručne.