Sony Xperia E4g - Pridanie geografickej polohy k fotografiám

background image

Pridanie geografickej polohy k fotografiám

Ak chcete k fotografiám pri ich zhotovení pridať približnú geografickú polohu (geografickú

značku), zapnite funkciu geografického označenia. Geografická poloha sa určí pomocou

bezdrôtových sietí alebo technológie GPS.
Zobrazenie symbolu na obrazovke fotoaparátu znamená, že funkcia geografického

označenia je zapnutá, no geografická poloha sa nenašla. Keď sa zobrazí symbol ,

funkcia geografického označenia je zapnutá a geografická poloha je k dispozícii, takže

k fotografii je možné pridať geografické označenie. Keď sa nezobrazí žiadny z týchto

dvoch symbolov, funkcia geografického označenia je vypnutá.

Zapnutie funkcie označenia geoznačkou

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položky

Nastavenie > Poloha.

3

Posuňte jazdec vedľa položky

Poloha doprava.

4

Zapnite fotoaparát.

5

Ťuknite na položku a potom na položku .

6

Posuňte jazdec vedľa položky

Označovanie geoznačkami doprava.