Sony Xperia E4g - Rozpoznanie tváre

background image

Rozpoznanie tváre

Funkciu rozpoznania tváre môžete použiť na zaostrenie na tvár, ktorá sa nachádza mimo

stredu. Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré označí bielymi rámikmi.

Farebný rámik označuje tvár, na ktorú sa zaostrí. Fotoaparát zaostrí na tvár, ktorá je

k nemu najbližšie. Ťuknutím na iný rámik môžete vybrať inú tvár, na ktorú chcete zaostriť.

Zapnutie rozpoznania tváre

1

Zapnite fotoaparát.

2

Ťuknite na tlačidlo a potom vyberte položku .

3

Ťuknite na položku a potom na položku .

4

Ťuknite na položky

Režim zaostrenia > Rozpoznanie tváre.

Nasnímanie fotografie pomocou rozpoznania tváre

1

S otvoreným fotoaparátom a zapnutou funkciou

Rozpoznanie tváre namierte

fotoaparát na snímaný objekt. Je možné rozpoznať až päť tvárí a každá je

orámovaná.

2

Ťuknite na rámček, ktorý chcete vybrať na zaostrenie. Ak chcete, aby fotoaparát

vybral zaostrenie automaticky, neťukajte na žiadny rámček.

3

Farebný rámik označuje tvár, na ktorú sa zaostrí. Ťuknutím na obrazovku zhotovte

fotografiu.