Sony Xperia E4g - Všeobecné nastavenia fotoaparátu

background image

Všeobecné nastavenia fotoaparátu

Popis nastavení režimu snímania

Automatické rozpoznávanie prostredia

Umožňuje optimalizovať nastavenia tak, aby vyhovovali každej scéne.

Manuálne

Umožňuje manuálnu úpravu nastavení fotoaparátu.

Fotografia s tvárou

Umožňuje snímať fotografie pomocou predného a zadného fotoaparátu naraz.

Viac fotoaparátov

Umožňuje nahrať tú istú scénu z viacerých uhlov na jednej obrazovke.

Naživo na YouTube

Umožňuje vysielať video naživo v službe YouTube™.

Efekt AR

Umožňuje snímať fotografie alebo videá s virtuálnymi scénami a postavami.

Kreatívny efekt

Umožňuje použiť efekty na fotografie a videá.

Timeshift burst

Umožňuje nájsť najlepšiu fotografiu pri zhlukovom snímaní.

Social live

Umožňuje vysielať video naživo v službe Facebook™.

Panoramatický záber

Umožňuje snímať širokouhlé a panoramatické fotografie.

Sound Photo

79

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Umožňuje snímať fotografie zo zvukom pozadia.

AR zábava

Umožňuje pohrať sa v hľadáčiku fotoaparátu s virtuálnymi objektmi a obohatiť fotografie a videá.

Retuš portrétu

Umožňuje fotografovať pomocou štýlov portrétu v reálnom čase.

Automatické rozpoznávanie prostredia

Automatické rozpoznávanie prostredia zisťuje, v akých podmienkach fotografuje,

a automaticky upravuje nastavenia tak, aby bola fotografia čo najlepšia.

Manuálny režim

Ak chcete nastavenia fotoaparátu na snímanie fotografií a videí upraviť manuálne, použite

Manuálny režim.

Efekt AR

S použitím efektu AR (rozšírenej reality) môžete svoje fotografie alebo videá urobiť ešte

zábavnejšími. Počas používania fotoaparátu vám toto nastavenie umožní do fotografií

alebo videí integrovať 3D scény. Jednoducho si vyberte požadovanú scénu a v hľadáčiku

prispôsobte jej pozíciu.

Tvorivé efekty

Na úpravu fotografií a videí môžete používať rôzne efekty. Môžete napríklad pridať

Nostalgický efekt, vďaka ktorému budú fotky vyzerať staršie, alebo efekt Skica, ktorý im

dodá zábavnejší vzhľad.

Režim Sweep Panorama

Stlačením a horizontálnym alebo vertikálnym pohybom môžete jednoducho vytvárať

širokouhlé alebo panoramatické fotografie.

Snímanie panoramatickej fotografie

1

Zapnite fotoaparát.

2

Ťuknite na tlačidlo a potom vyberte položku .

3

Na výber smeru záznamu ťuknite na položku

.

4

Ťuknite na obrazovku a zariadením pomaly a rovnomerne pohybujte v smere

zobrazenom na obrazovke.

Timeshift burst

Fotoaparát nasníma zhluk 31 fotografií v priebehu 2 sekúnd – jednej sekundy pred

a jednej po ťuknutí na tlačidlo fotoaparátu na obrazovke. Môžete sa tak vrátiť späť a nájsť

dokonalú snímku.

Používanie funkcie Timeshift burst

1

Zapnite fotoaparát.

2

Ťuknite na tlačidlo a potom vyberte položku .

3

Nasnímajte fotografie. Nasnímané fotografie sa zobrazia v zobrazení miniatúr.

4

Posúvajte sa cez miniatúry a vyberte fotografiu, ktorú chcete uložiť. Potom ťuknite

na položku .

Social live

Social live je režim snímania fotoaparátu, ktorý umožňuje streamovať živé video na

stránku služby Facebook™. Potrebujete len aktívne pripojenie k internetu a byť

prihlásený v službe Facebook™. Videá môžu mať trvanie až 10 minút.

80

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Živé vysielanie videa pomocou služby Social live

1

Zapnite fotoaparát.

2

Ťuknite na tlačidlo a potom vyberte položku .

3

Prihláste sa k účtu služby Facebook™.

4

Ťuknutím na položku spustite vysielanie.

5

Ak chcete počas vysielania urobiť fotografiu, ťuknite na .

6

Vysielanie zastavíte ťuknutím na položku .

Tvár

Režim Tvár môžete použiť na súčasné zapnutie predného aj hlavného fotoaparátu, takže

sa môžete odfotografovať spoločne so snímaným predmetom.

Režim viacerých fotoaparátov

Režim viacerých fotoaparátov umožňuje fotografovať tak, že sa skombinujú obrázky

z rôznych uhlov a z rôznych zariadení. V hľadáčiku fotoaparátu vášho zariadenia sa

zobrazia dva zábery – jeden z vášho fotoaparátu a druhý z pripojeného zariadenia

Xperia™ alebo z fotoaparátu Sony, ktorý podporuje technológie NFC a Wi-Fi direct.

Záber, ktorý vidíte v hľadáčiku, môžete pred fotografovaním upraviť.
Ak ste napríklad na koncerte a chcete nasnímať fotografiu, na ktorej bude skombinovaný

pohľad na kapelu z jedného uhla a pohľad na publikum z iného uhla, môžete použiť režim

viacerých fotoaparátov a dosiahnuť najlepší možný efekt.
Režim viacerých fotoaparátov môžete nastaviť pomocou technológie NFC, ktorá spustí

spárovanie dvoch zariadení pomocou technológie Wi-Fi direct. Obe zariadenia musia

podporovať technológiu NFC.

Režim viacerých fotoaparátov nie je dostupný na všetkých trhoch.

Používanie režimu viacerých fotoaparátov

1

Zapnite funkcie NFC na obidvoch zariadeniach, ktoré chcete pripojiť.

2

Zapnite fotoaparát v zariadení.

3

Ťuknite na tlačidlo a potom vyberte položku .

4

Na obrazovkách obidvoch zariadení ťuknite na položku .

5

Držte zariadenia tak, aby sa ich oblasti rozpoznávania NFC navzájom dotýkali.

Teraz by sa mali obidve zariadenia pripojiť pomocou technológie Wi-Fi direct.

6

Ak sú zariadenia pripojené, v hľadáčiku vášho zariadenia sa zobrazia dva zábery –

jeden z hľadáčika vášho fotoaparátu a druhý z hľadáčika pripojeného zariadenia.

7

Ak chcete zábery v hľadáčiku upraviť, ťuknite na položku

.

8

Zábery upravte podľa potreby. Môžete napríklad ťuknúť na obrázok a podržať na

ňom prst, a potom zmeniť poradie obrázkov tak, že vybratý obrázok posuniete na

druhú stranu hľadáčika.

9

Keď dokončíte úpravy a ste pripravení nasnímať finálny kombinovaný obrázok,

ťuknite na položku

Hotovo > .

Retušovanie portrétov

Pomocou tejto funkcie môžete portrétové fotografie hneď po nasnímaní prostredníctvom

efektov jemne upraviť a dosiahnuť tak čo najlepšie výsledky.

Používanie funkcie retušovania portrétov

1

Zapnite fotoaparát.

2

Ťuknite na položku a potom na položku .

3

Ak chcete zobraziť výber štýlov, potiahnite prstom na obrazovke smerom nahor

a vyberte štýl portrétu pre svoju fotografiu.

4

Ak chcete skryť výber štýlov, ťuknite na obrazovku alebo potiahnite prstom

smerom nadol.

5

Ak chcete zobraziť výber orámovania, potiahnite prstom doľava a vyberte ozdobné

orámovanie.

6

Ak chcete skryť výber orámovania, ťuknite na obrazovku fotoaparátu alebo

potiahnite prstom doprava.

81

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Prevzatie aplikácií fotoaparátu

Bezplatné alebo platené aplikácie fotoaparátu si môžete prevziať z obchodu Google

Play™ alebo iných zdrojov. Skôr ako začnete preberať obsah, uistite sa, že máte

k dispozícii funkčné internetové pripojenie, ideálne prostredníctvom siete Wi-Fi®, aby sa

obmedzili poplatky za prenos údajov.

Prevzatie aplikácií fotoaparátu

1

Otvorte aplikáciu fotoaparátu.

2

Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku

NA PREVZATIE.

3

Vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete prevziať, a pri inštalácii postupujte podľa

pokynov.

Rýchle spustenie

Ak chcete spustiť fotoaparát, keď je obrazovka uzamknutá, použite nastavenia rýchleho

spustenia.

Iba spustiť

Keď položku posuniete nahor, z režimu spánku sa spustí hlavný fotoaparát.

Spustiť a snímať

Keď položku posuniete nahor, z režimu spánku sa spustí fotoaparát a nasníma sa fotografia.

Spustiť a nahrať video

Keď položku posuniete nahor, z režimu spánku sa spustí videokamera a spustí sa nahrávanie.

Vypnutý

Označovanie geoznačkami

Označujte na fotografiách miesta, kde vznikli.

Snímanie dotykom

Nájdite oblasť zaostrenia a potom sa prstom dotknite obrazovky fotoaparátu. Fotografia

sa nasníma, len čo uvoľníte prst.

Zvuk

Vyberte, či chcete zvuk uzávierky zapnúť alebo vypnúť.

Ukladanie údajov

Môžete si vybrať, či sa majú údaje ukladať na vymeniteľnú kartu SD alebo na interný

ukladací priestor zariadenia.

Interný ukladací priestor

Fotografie a videá sa ukladajú do pamäte zariadenia.

Karta SD

Fotografie a videá sa ukladajú na kartu SD.

Vyváženie bielej farby

Táto funkcia umožňuje nastaviť vyváženie farieb podľa podmienok osvetlenia. Ikona

nastavenia vyváženia bielej farby je k dispozícii na obrazovke fotoaparátu.

Automaticky

Automaticky prispôsobuje vyváženie farieb podľa podmienok osvetlenia.

Žiarovka

Prispôsobenie vyváženia farieb pri osvetlení teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.

Žiarivkové svetlo

Prispôsobuje vyváženie farieb pri žiarivkovom svetle.

Denné svetlo

82

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Prispôsobuje vyváženie farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.

Zamračené

Prispôsobuje vyváženie farieb pri oblačnom počasí.

Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania

Manuálne.