Sony Xperia E4g - Ponuka plochy aplikácie Album

background image

Ponuka plochy aplikácie Album

Prostredníctvom ponuky plochy aplikácie Album môžete prechádzať na všetky svoje

fotoalbumy vrátane albumov s fotografiami a videami nasnímanými fotoaparátom

a obsahom, ktorý zdieľate online prostredníctvom služieb ako PlayMemories Online,

Picasa™ a Facebook. Keď sa prihlásite do niektorej takejto služby, môžete spravovať

obsah, pridávať komentáre k fotografiám a videám a zobrazovať komentáre od priateľov.

V aplikácii Album môžete tiež k fotografiám pridávať geoznačky, vykonávať základné

úpravy a na zdieľanie obsahu používať napríklad technológiu bezdrôtovej komunikácie

Bluetooth® a e-mail.

1

Zobrazenie fotografií a videí pomocou služby PlayMemories Online

2

Návrat na plochu aplikácie Album

3

Zobrazenie všetkých fotografií a videí nasnímaných fotoaparátom vášho zariadenia

4

Zobrazenie všetkých fotografií a videí uložených v iných priečinkoch v zariadení

5

Zobrazenie obľúbených fotografií a videí

6

Zobrazenie všetkých fotografií s tvárami

7

Zobrazenie fotografií v mape a v režime Glóbus

8

Zobrazenie fotografií a videí v rovnakej sieti

9

Zobrazenie fotografií a videí v službe Facebook™

10 Zobrazenie fotografií a videí v službe Picasa™

11 Zobrazenie obsahu posunutím nahor alebo nadol

Služba PlayMemories Online nie je dostupná vo všetkých krajinách a oblastiach.

94

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zobrazenie fotografií z online služieb v aplikácii Album

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Nájdite položku

Album a ťuknite na ňu a posuňte ľavý okraj plochy aplikácie

Album doprava.

3

Ťuknite na požadovanú online službu a podľa pokynov na obrazovke ju začnite

používať. Zobrazia sa všetky dostupné online albumy, ktoré ste odovzdali do

príslušnej služby.

4

Ťuknutím na ľubovoľný album zobrazte jeho obsah a potom ťuknite na fotografiu

v albume.

5

Dotykom rýchlym pohybom doľava zobrazíte nasledujúcu fotografiu alebo

nasledujúce video. Dotykom rýchlym pohybom doprava zobrazíte predchádzajúcu

fotografiu alebo predchádzajúce video.