Sony Xperia E4g - Skrytie fotografií a videí

background image

Skrytie fotografií a videí

Fotografie a videá môžete skryť, aby sa nezobrazovali na úvodnej obrazovke aplikácie

Album. Skryté fotografie a videá, ktoré sa nezobrazujú v aplikácii Album, možno zobraziť

iba v priečinku Skryté.

Skrytie fotografie alebo videa

1

V aplikácii Album vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete skryť, a ťuknite na

ne.

2

Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na položku .

3

Ťuknite na položky

Skryť > OK.

93

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zobrazenie skrytých fotografií a videí

1

V aplikácii Album posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Album doprava a ťuknite na

položku

Skryté.

2

Ťuknutím fotografiu alebo video zobrazte.

3

Dotykom rýchlym pohybom doľava zobrazíte nasledujúcu fotografiu alebo

nasledujúce video. Dotykom rýchlym pohybom doprava zobrazíte predchádzajúcu

fotografiu alebo predchádzajúce video.

Odkrytie fotografie alebo videa

1

V aplikácii Album posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Album doprava a ťuknite na

položku

Skryté.

2

Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete odkryť.

3

Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na položku .

4

Ťuknite na položku

Neskrývať.