Sony Xperia E4g - Prenos hudby do zariadenia

background image

Prenos hudby do zariadenia

Hudbu je možné preniesť z počítača do zariadenia niekoľkými spôsobmi:

Iba pre systém Windows

®

: Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB a myšou

posuňte hudobné súbory priamo do aplikácie na správu súborov v počítači. Pozrite časť

Spravovanie súborov pomocou počítača

na strane 120 .

Ak používate PC, môžete na usporiadanie hudobných súborov, vytvorenie zoznamov

skladieb, objednanie kanálov podcast a podobne používať aplikáciu Media Go™ od

spoločnosti Sony. Ak chcete získať ďalšie informácie o aplikácii Media Go™ a prevziať ju,

prejdite na stránku http://mediago.sony.com/enu/features.

Softvér Xperia™ Companion môžete použiť na prenos mediálnych súborov medzi

počítačom a zariadením. Aplikáciu Xperia™ Companion si môžete tiež prevziať a viac sa

o nej dozvedieť na lokalite

www.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion

.

Aplikácia Hudba nemusí podporovať všetky formáty hudobných súborov. Ďalšie informácie

o podporovaných formátoch súborov a o používaní multimediálnych (zvukových, obrázkových

a video) súborov získate prevzatím technickej dokumentácie k svojmu zariadeniu na stránke

www.sonymobile.com/support

.