Sony Xperia E4g - Rozpoznávanie hudby pomocou služby TrackID™

background image

Rozpoznávanie hudby pomocou služby TrackID™

Službu rozpoznávania hudby TrackID™ môžete využiť na identifikáciu skladby, ktorú

počujete hrať vo svojom okolí. Nahrajte si krátku ukážku z piesne a o niekoľko sekúnd

získate informácie o interpretovi, názve a albume. Skladby rozpoznané technológiou

TrackID™ môžete nakupovať a môžete zobrazovať rebríčky TrackID™, aby ste videli, čo

vyhľadávajú používatelia technológie TrackID™ na celom svete. Najlepšie výsledky

dosiahnete, ak budete službu TrackID™ používať v tichom prostredí.

1

Zobrazenie možností služby TrackID™

2

Otvorenie ponuky plochy aplikácie TrackID™ posunutím ľavého okraja obrazovky doprava

3

Identifikácia hudby, ktorú počúvate

Aplikácia TrackID™ ani služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/oblastiach

alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

Identifikácia hudby pomocou technológie TrackID™

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položku

TrackID™ a ťuknite na ňu a potom nasmerujte zariadenie

k zdroju hudby.

3

Ťuknite na položku . Ak služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledky sa

zobrazia na obrazovke.

Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku aplikácie

TrackID™, ťuknite na tlačidlo .

Ponuka plochy aplikácie TrackID™

Ponuka plochy aplikácie TrackID™ poskytuje prehľad všetkých skladieb, ktoré ste nahrali

a identifikovali pomocou služby TrackID™. Odtiaľ môžete tiež zobraziť svoje skladby na

základe aktuálnych hudobných rebríčkov a histórie vyhľadávania.

73

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

1

Vytvorenie profilu aplikácie TrackID™ online

2

Otvorenie aplikácie TrackID™

3

Zobrazenie histórie výsledkov vyhľadávania

4

Zobrazenie aktuálnych hudobných rebríčkov

Zobrazenie informácií o interpretovi skladby

Keď aplikácia

TrackID™ rozpozná skladbu, ťuknite na položku Informace.

Odstránenie skladby z histórie skladieb

1

Otvorte aplikáciu

TrackID™ a potom ťuknite na položku História.

2

Dotknite sa a podržte prst na názve skladby, ktorú chcete odstrániť. Potom

ťuknite na položku

Odstrániť.

74

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.