Sony Xperia E4g - Zdieľanie hudby

background image

Zdieľanie hudby

Zdieľanie skladby

1

Na ploche aplikácie Walkman® vyhľadajte skladbu alebo album, ktoré chcete

zdieľať.

2

Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst a potom ťuknite na možnosť

Zdieľať.

3

Vyberte aplikáciu zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Rovnakým spôsobom môžete zdieľať tiež albumy a zoznamy skladieb.