Sony Xperia E4g - Ovládanie využívania údajov

background image

Ovládanie využívania údajov

Môžete sledovať množstvo prenesených údajov zo zariadenia a do zariadenia cez

mobilnú sieť alebo pripojenie Wi-Fi® za dané obdobie. Môžete napríklad zobraziť

množstvo údajov využívané jednotlivými aplikáciami. Môžete tiež nastaviť upozornenia

o prekročení objemu údajov prenášaných cez mobilné pripojenie, aby ste sa tak vyhli

ďalším poplatkom.

Prispôsobenie nastavenia používania údajov vám pomôže lepšie ovládať ich využívanie, ale

nezaručí, že sa vyhnete poplatkom.

Zapnutie alebo vypnutie prenosu údajov

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenie > Spotreba dát.

3

Posunutím jazdca vedľa položky

Prenos mobilných údajov zapnete alebo vypnete

prenos údajov.

Aj keď je prenášanie údajov vypnuté, zariadenie stále môže vytvárať pripojenia Wi-Fi® a

Bluetooth®.

Nastavenie upozornenia na spotrebu dát

1

Zapnite mobilný dátový prenos.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Spotreba dát a ťuknite na ne.

4

Ak chcete nastaviť úroveň upozornenia, posuňte čiaru upozornenia na

požadovanú hodnotu. Ak sa množstvo prenesených dát priblíži k vami určenej

úrovni, zobrazí sa upozornenie.

Nastavenie limitu spotreby mobilných dát

1

Zapnite mobilný dátový prenos.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Spotreba dát a ťuknite na ne.

4

Ak nie je označené začiarkavacie políčko

Obmedziť spotrebu mobil. dát, označte

ho a potom ťuknite na položku

OK.

5

Ak chcete nastaviť limit spotreby mobilných dát, posuňte príslušnú čiaru na

požadovanú hodnotu.

Keď spotreba mobilných dát dosiahne stanovený limit, zariadenie automaticky vypne mobilný

dátový prenos.

Ovládanie používania mobilných dát jednotlivými aplikáciami

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Spotreba dát a ťuknite na ne.

3

Nájdite požadovanú aplikáciu a ťuknite na ňu.

4

Začiarknite políčko

Obmedzenie údajov na pozadí.

5

Ak chcete konkrétnejšie nastavenia aplikácie (ak sú k dispozícii), ťuknite na

položku

Zobraziť nastavenia aplikácie a vykonajte požadované zmeny.

Ak zmeníte príslušné nastavenia používania dát, môže to mať vplyv na výkon jednotlivých

aplikácií.

Zobrazenie údajov prenesených pripojením Wi-Fi®

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenie > Spotreba dát.

3

Ťuknite na položku , a ak nie je označené začiarkavacie políčko

Zobr. spotr. vo

Wi-Fi, označte ho.

4

Ťuknite na kartu

Wi-Fi.

31

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.