Sony Xperia E4g - Výber mobilných sietí

background image

Výber mobilných sietí

Vaše zariadenie automaticky prepína medzi mobilnými sieťami podľa toho, aké siete sú

dostupné na mieste, kde sa nachádzate. Použitie konkrétneho režimu mobilnej siete,

napríklad LTE, WCDMA alebo GSM, môžete nastaviť v zariadení aj manuálne.

Výber režimu siete

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenie > Viac... > Mobilné siete.

3

Ťuknite na položku

Režim siete a potom vyberte režim siete.

Manuálny výber inej siete

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Viac... > Mobilné siete > Mobilní operátori

a ťuknite na ne.

3

Ťuknite na tlačidlo

Režim hľadania a potom vyberte položku Manuálne.

4

Vyberte sieť.

Ak vyberiete sieť manuálne, zariadenie nebude vyhľadávať iné siete, ani keď sa dostanete z

dosahu manuálne vybratej siete.

Aktivácia automatického výberu siete

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Viac... > Mobilné siete > Mobilní operátori

a ťuknite na ne.

3

Ťuknite na položky

Režim hľadania > Vybrať automaticky.