Sony Xperia E4g - Virtuálne súkromné siete (siete VPN)

background image

Virtuálne súkromné siete (siete VPN)

Pomocou svojho zariadenia sa môžete pripájať k virtuálnym súkromným sieťam (sieťam

VPN) na prístup k zdrojom v zabezpečenej lokálnej sieti prostredníctvom verejnej siete.

Pripojenia k sieťam VPN napríklad bežne používajú spoločnosti a vzdelávacie inštitúcie

pre používateľov, ktorí potrebujú prístup k intranetu a ďalším interným službám, keď sa

nachádzajú mimo internej siete, napríklad na cestách.
V závislosti od siete existuje mnoho spôsobov, ako nastaviť pripojenie k sieti VPN.

Niektoré siete môžu vyžadovať, aby ste do zariadenia preniesli a nainštalovali

bezpečnostný certifikát. Podrobné informácie o nastavení pripojenia k virtuálnej

súkromnej sieti získate od správcu siete svojej spoločnosti alebo organizácie.

Pridanie virtuálnej súkromnej siete

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Viac... > VPN a ťuknite na ne.

3

Ťuknite na položku .

4

Vyberte typ siete VPN, ktorú chcete pridať.

5

Zadajte nastavenia siete VPN.

6

Ťuknite na položku

Uložiť.

Pripojenie k virtuálnej súkromnej sieti

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenie > Viac... > VPN.

3

V zozname dostupných sietí ťuknite na sieť VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.

4

Zadajte požadované informácie.

5

Ťuknite na položku

Pripojiť.

Odpojenie od virtuálnej súkromnej siete

1

Presuňte stavový riadok smerom nadol, čím sa otvorí panel upozornení.

2

Ťuknutím na upozornenie na pripojenie k sieti VPN ho vypnete.

32

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.