Sony Xperia E4g - Budík a hodiny

background image

Budík a hodiny

Vo svojom zariadení môžete nastaviť niekoľko budíkov a ako signál budíka môžete

používať ľubovoľný zvuk, ktorý máte v zariadení uložený. Vo vypnutom zariadení budík

nezvoní. Budík však zvoní, ak máte zariadenie nastavené na tichý režim.
Formát zobrazovaného času budíka je rovnaký ako formát, ktorý ste vybrali pre

všeobecné nastavenia času, napríklad 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.

1

Prístup k ploche budíka

2

Zobrazenie svetových hodín a úprava nastavení

3

Prístup k funkcii stopiek

4

Prístup k funkcii časovača

112

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

5

Otvorenie nastavení dátumu a času v hodinách

6

Zapnutie alebo vypnutie budíka

7

Zobrazenie možností

8

Pridanie nového budíka

Nastavenie nového budíka

1

Na ploche ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku

Budík a hodiny.

3

Ťuknite na položku .

4

Ťuknite na položku

Čas a upravte čas posúvaním nahor alebo nadol.

5

Ťuknite na položku

Nastaviť.

6

V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.

7

Ťuknite na položku

Hotovo.

Odloženie budíka po jeho spustení

Ťuknite na položku

Odložiť.

Vypnutie budíka po jeho spustení

Presuňte položku doprava.

Ak chcete vypnúť odloženie budíka, môžete potiahnutím stavového riadka otvoriť panel

upozornení a potom ťuknúť na položku .

Úprava existujúceho budíka

1

Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.

2

Vykonajte požadované zmeny.

3

Ťuknite na položku

Hotovo.

Zapnutie a vypnutie budíka

Otvorte aplikáciu Budík a hodiny, potom posuňte jazdec vedľa budíka do zapnutej

alebo vypnutej polohy.

Odstránenie budíka

1

Otvorte aplikáciu Budík a hodiny, dotknite sa budíka, ktorý chcete odstrániť,

a podržte ho.

2

Ťuknite na položku

Odstrániť budík a potom na položku Áno.

Nastavenie zvuku budíka

1

Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.

2

Ťuknite na položku

Zvuk budíka a vyberte niektorú možnosť, prípadne ťuknite na

položku a vyberte niektorý zo svojich hudobných súborov.

3

Dvakrát ťuknite na položku

Hotovo.

Nastavenie opakovaného budíka

1

Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.

2

Ťuknite na položku

Opakovať.

3

Začiarknite políčka pre požadované dni a potom ťuknite na položku

OK.

4

Ťuknite na položku

Hotovo.

Aktivácia funkcie vibrácií budíka

1

Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.

2

Začiarknite políčko

Vibrovať.

3

Ťuknite na položku

Hotovo.

Nastavenie spustenia budíkov v zariadení v tichom režime

1

Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.

2

Začiarknite políčko

Budík v tichom režime a potom ťuknite na položku Hotovo.

113

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.