Sony Xperia E4g - Hľadanie a zobrazenie kontaktov

background image

Hľadanie a zobrazenie kontaktov

1 Karty Kontakty, Volanie, Obľúbené položky a Skupiny

2 Úprava a zobrazenie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze

3 Zobrazenie podrobností o kontaktoch

4 Prechod na kontakty začínajúce na vybraté písmeno

5 Prístup k možnostiam komunikácie s kontaktom

6 Vyhľadávanie kontaktov

7 Pridanie kontaktu

8 Zobrazenie ďalších možností

Vyhľadávanie kontaktu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku a do poľa

Hľadať kontakty zadajte telefónne číslo, meno

alebo iné informácie. Zoznam výsledkov sa filtruje pri zadávaní jednotlivých

znakov.

54

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Výber kontaktov, ktoré sa majú zobraziť v aplikácii Kontakty

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .

2

Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku

Filter.

3

V zobrazenom zozname označte alebo zrušte označenie požadovaných možností.

Ak máte kontakty synchronizované s účtom, tento účet sa zobrazí v zozname.

Ťuknutím na účet rozbalíte zoznam ďalších možností.